LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Kooperativ vindkraft bra investering även utan lagändring

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 13:23 CET

I dag sa finansminister Anders Borg nej till skattelättnader för kooperativa vindkraftsföreningar. Det är helt rätt. Oppositionens löfte om att ta bort uttagsskatten för de föreningar som säljer billigare el till sina medlemmar är inte möjligt att genomföra. Det strider mot EUs statsstödsregler. Men LRFs beräkningar visar att andelar i ett eller flera vindkraftverk redan idag är en god investering – för såväl klimatet som ekonomin.

– Det är synd att både oppositionen och föreningarna själva tror att den kooperativa vindkraften är skattemässigt missgynnad. Risken är att de skrämmer bort investerare, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Att köpa andelar i ett vindkraftverk är ofta det enda sättet för storstadsbor och andra som inte äger mark att engagera sig i den förnybara vindelen – ett engagemang som är avgörande för att vi ska höja andelen grön el i energianvändningen. Allmänhetens intresse att investera i vindkraftsandelar har också varit mycket stort. Helt i onödan fick dock den nya folkrörelsen ett abrupt slut när först Skatteverket och därefter Skatterättsnämnden öppnade för att uttagsbeskatta de kooperativa vindkraftsföreningar som säljer el till ett lågt pris.

När finansministern på fredagen besvarade en interpellation gav även han grönt ljus – det är i sin ordning att ta ut skatt av de föreningar som låter sina medlemmar köpa el alltför billigt. Oppositionens löfte om att slopa uttagsskatten för vindkraft är inte en framkomlig väg. Det strider inte bara mot de statsstödsregler som finns inom EU – det skulle även urholka hela den svenska skattebasen.

– Men andelsägd vindkraft är fortfarande en lönsam folkrörelse, för såväl klimatet som individen. Finansministerns nej sätter inga käppar i hjulet. Den kooperativa vindkraften har alltjämt framtiden för sig, säger Lars-Göran Pettersson.

För en privatperson som köper andelar till ett lägre pris än marknadens blir den totala skatteeffekten cirka 25 procent. Det är en låg beskattning, i jämförelse med andra investeringar. Om man väljer att sätta in pengarna på banken måste bankräntan uppgå till 6-7 procent varje år för att matcha avkastningen på en vindkraftsandel. En satsning på vindkraft är med andra ord redan med nuvarande bestämmelser ett ekonomiskt bra alternativ.

– Skatten missgynnar inte de kooperativa föreningarna – tvärtom. Däremot kan Anders Borg ytterligare hjälpa fram den förnybara energin genom att gå på oppositionens andra förslag och förbättra avdragsrätten för konsumentkooperativen, där vindkraften är en väsentlig del, säger Lars-Göran Pettersson.

För mer information:
Johanna Eén, kommunikatör LRF, 08-787 53 24.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 13 år i rad och vid årsskiftet hade LRF 169 762 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.