Coompanion Göteborgsregionen

Kooperativt företagande förnyar näringslivet

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2008 14:07 CET

Kooperativt företagande är en näringslivets uppstickare. Det gör inbrytningar i allt fler branscher, växer snabbast, överlever längst och frigör entreprenöriella resurser bland otraditionella företagare. Det visar en ny rapport från Coompanion.

I ett kooperativt företag är det tre eller fler personer – oftast i företagsformen ekonomisk förening – som äger och driver företaget, styr det demokratiskt och deltar i verksamheten.

Coompanion, den företagsrådgivare som på 25 platser i landet hjälper grupper som vill starta företag tillsammans, har sammanställt siffror från bl a SCBs och Bolagsverkets register samt Nuteks attitydundersökningar kring företagande. I den rapport som publiceras idag visar man att kooperativt nyföretagande gör inbrytningar på allt fler områden - den senaste femårsperioden har nya kooperativa företag etablerats i 300 branscher, vilka finns i 19 av de 21 huvudbranschgrupperna.

Breddningen sker samtidigt som tillväxten är hög. Antalet ekonomiska föreningar har under den senaste 10-årsperioden växt dubbelt så snabbt som aktiebolagen och de enskilda firmorna. Närmare bestämt med 47 procent jämfört med de enskilda firmornas 21 procent och aktiebolagens 23 procent. Tillväxten kommer troligen att fortsätta. De flesta som kan tänka sig att driva företag vill nämligen helst göra det tillsammans med andra, 72 procent. Grupper som idag är underrepresenterade bland nyföretagarna är särskilt positiva. Fler kvinnor vill till exempel starta företag om de kan göra det tillsammans och 18 procent av de kooperativa företagens styrelser är jämställda. Det är tre gånger fler än aktiebolagens 6 procent.

De kooperativa företagen har vidare en hög överlevnadsförmåga. Det är under den senaste 10-årsperioden färre ekonomiska föreningar som lagt ned verksamheten, jämfört med aktiebolagen och de enskilda fírmorna.

MER INFORMATION:

Gun-Britt Mårtensson, ordf Coompanion Sverige, 070-5893306
Berith Wikström, presskontakt, 070-568 27 17

Coompanion (2008) Kooperativt företagande förnyar näringslivet. Fakta om kooperativt företagande
1.2008. Årgång 3 ISSN 1653-7957. Rapporten finns i sin helhet på www.coompanion.se tillsammans med kooperativa exempel från hela landet