Kulturdepartementet

Koordinator för museisektorn utsedd

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 12:01 CET

Regeringen har idag utsett Christina von Arbin till koordinator för museisektorn och beslutat om direktiv till uppdraget.

Museikoordinatorn ska tillsammans med berörda parter pröva olika former för ökad samverkan av exempelvis administration, föremålshantering och sektorsforskning. Syftet är i huvudsak att frigöra resurser för museernas kärnverksamhet. Uppdraget ska pågå fram till den 15 februari 2009.

Christina von Arbin är f.n. ordförande i Riksförbundet Sveriges museer och överintendent för Statens försvarshistoriska museer. Tidigare har von Arbin bl.a. varit överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.

Imorgon fredag har kulturministern bjudit in representanter från museisektorn till ett rundabordssamtal om samverkan och uppdraget som museikoordinator.Kontakt:
Maria Dupont
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91
maria.dupont@culture.ministry.se

Monica Pourshahidi
Kansliråd Kulturenheten
Telefon 08-405 35 18
E-post monica.pourshahidi@culture.ministry.se