Kopparberg Mineral

Kopparberg Mineral: Delårsrapport september 2009 - september 2010 (13 månader)

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 15:20 CET

* Håkansbodaprojektet i Bergslagen högprioriteras efter genomförd bergkaxprovtagning.

* Lovande resultat från kärnborrningen mot nya mineraliseringar i Evaförekomstens närområde (Skelleftefältet).

* Kopparberg Mineral har tecknat en avsiktsförklaring med Gold Ore Resources Ltd. om att bilda ett nytt bolag för att vidareutveckla bolagens guld- och basmetallintressen i Skelleftefältet.

* Kopparberg Mineral har sålt Håksbergsfältet till Nordic Iron Ore AB för 7,2 MSEK.

* Nordic Iron Ore AB har hos Bergsstaten ansökt om bearbetningskoncession för järnförekomsten Blötberget.

* Koncernen redovisade under perioden ett resultat före skatt med -1 647 KSEK och ett resultat efter skatt med -3 403 KSEK. (Resultat per aktie efter skatt -1,50 SEK.)

* Nettoomsättningen för perioden uppgick till 6 509 KSEK.

* Kassaflödet under perioden var 1 794 KSEK och balansomslutningen vid periodens slut var 21 925 KSEK. (Eget kapital per aktie 4,77 SEK.)

* Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 6 301 KSEK.

Då bolaget byter räkenskapsår från brutet till kalenderår och därmed rapportillfällena förskjuts med en månad finns ingen motsvarande rapportperiod från föregående år. En jämförelse kan till viss del göras med räkenskapsåret september 2008 - augusti 2009.