Kopparberg Mineral

Kopparberg Mineral: Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 14:52 CET

(Aktietorget: KMIN B)

Ulrich Andersson, styrelseordförande i Kopparberg Mineral AB (publ), har per den 7 januari, 2010 bytt 805 000 A- aktier i bolaget mot 805 000 B-aktier med Christer Lindqvist.
Ulrich Anderssons totala innehav uppgår därmed till 805 000 A- aktier samt 6 271 000 B-aktier, motsvarande 9,4 procent av rösterna och 6,1 % av kapitalet.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Lundgren, VD
Tfn: 070-397 25 24
E-post: thomas.lundgren@kopparbergmineral.se


Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag med sin kärnverksamhet i Bergslagen. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har beviljats totalt 15 undersökningstillstånd om cirka 6 100 hektar.