Kopparberg Mineral

Kopparberg Mineral har avslutat borrningar i Grönhög

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 13:56 CEST

(Aktietorget: KMIN B)

Kopparberg Mineral har avslutat borrningar på undersökningstillståndet Grönhög 1 i närheten av Åtvidaberg i samarbete med OZ Minerals (fd. Zinifex).

Kopparberg Mineral har avslutat borrningar på inmutningen Grönhög 1 i närheten av Åtvidaberg. Arbetet är planerat utifrån de geofysiska undersökningar som bolaget tidigare genomfört. Bolaget utför provtagning av bottenmorän och ytberg med ett ODEX 76 kaxborraggregat . Undersökningarna är framför allt inriktade på zink men även andra metaller såsom koppar, bly och silver utvärderas. 69 hål har totalt borrats och sänts till analys i detta borrprogram.

Kopparberg Mineral kommer nu att påbörja borrningar i Laxberget strax norr om Kopparberg. Bolaget planerar där 120 hål på de anomalier som har identifierats vid tidigare elektromagnetiska mätningar.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lundgren, VD
Tfn: 070-397 25 24
E-post: thomas.lundgren@kopparbergmineral.se


Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag med sin kärnverksamhet i Bergslagen. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har beviljats totalt 18 undersökningstillstånd om cirka 10 400 hektar.