Kopparberg Mineral

Kopparberg Mineral: Information om teckningsoption TO2b

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 11:59 CET

Bäste innehavare av teckningsoptioner i Kopparberg Mineral AB

Kopparberg Mineral AB:s teckningsoption TO2b kan tecknas under perioden 21 februari - 30 mars 2011. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie för 9,00 kronor. Emissionen är värdefull för Kopparberg Mineral och inbringar 21,7 MSEK vid full teckning. Emissionslikviden skall framför allt användas till att utveckla kopparfyndigheten i Håkansboda samt försvara vår ägarandel i Nordic Iron Ore och det nya prospekteringsbolaget i Skelleftefältet. Kopparberg Minerals aktie har haft en positiv kursutveckling med en god omsättning under den senaste perioden med en aktiekurs om 13,30 kronor per den 18 februari. Teckningssedel kan laddas ner frånwww.aktietorget.se, www.aqurat.se eller www.kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral förfogar över en portfölj av ekonomiskt intressanta projekt och har ett utmärkt utgångsläge för fortsatt framgångsrik prospektering och gruvutveckling.

Nordic Iron Ore
Kopparberg Minerals första framgångsrika gruvutvecklingsprojekt är Nordic Iron Ore med järnmalmsgruvor i Blötberget och Håksberg samt med mellanliggande Väsmanfältet, en betydande tillkommande större fyndighet, allt över en sträcka på 25 km med intilliggande järnvägsförbindelse till hamnar i Gävle och Oxelösund. Bolaget har under hösten ansökt om bearbetningskoncession för Blötberget och lämnar inom kort in en ansökan för Håksberg.

Kopparberg Mineral äger för närvarande 28 % av bolaget. Vi bedömer, mot bakgrund av den långsiktiga efterfrågan på järnmalm från främst Kina och Indien och "all-time-high"-priser på järnmalm, att Nordic Iron Ore har de bästa tänkbara möjligheter att starta produktion vid årsskiftet 2014/2015. Nordic Iron Ore har i januari 2011 finansierats med en nyemission på 22,5 MSEK.

En marknadsnotering planeras under det fjärde kvartalet 2011.

Skelleftefältet
Ett basmetallprojekt med stor potential är den intressanta Evafyndigheten och prospekteringen i Evas närområde. Evafyndigheten beräknas innehålla en mineralresurs om 5,2* miljoner ton med 2,4 % zink, 0,4 % bly, 0,3 % koppar, 40 g/ton silver och 1 g/ton guld. I förvärvet från Lundin Mining ingick unika flygmätningar som avsevärt ökar möjligheterna till framgångsrik prospektering. Vi har under hösten även tecknat en avsiktsförklaring med Gold Ore Inc, ägare till Björkdalsgruvan, att bilda ett prospekteringsbolag för Skelleftefältet med fokus på basmetaller och utvecklingen av Eva- och Norra Norrlidenprojekten.

En kapitalisering och marknadsnotering av detta bolag, för vilket Kopparberg Mineral kommer att vara operatör, planeras under det närmaste året.

Håkansboda
Den tidigare brutna Håkansbodafyndigheten innehåller en mineralresurs om c:a 270 000 ton** med 1,9 % koppar, 21 g/t silver, 0,5 g/t guld och 0,07 % kobolt. Potential finns för en betydligt större fyndighet, då Gränges samt LKAB med BP Mineral tidigare genomfört prospektering som indikerar en potential på över 3,0 miljoner ton med hög
kopparhalt.

Vi hoppas att du finner Kopparberg Minerals affärsplan intressant och deltar i kapitaliseringen genom att teckna aktier mot optionen. För ytterligare information om Kopparberg Mineral och våra projekt rekommenderar vi dig att gå in på vår hemsidawww.kopparbergmineral.se.

Bästa hälsningar
Thomas Lundgren / VD
Kopparberg Mineral AB

* Indikerad mineraltillgång Oberoende Konsult Hans Torshag QP
** Ej NI 43 -101

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lundgren, VD
Tfn: 070-397 25 24
E-post: thomas.lundgren@kopparbergmineral.se

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har beviljats totalt 50 undersökningstillstånd om cirka 33 000 hektar. Kopparberg Mineral är delägare av Nordic Iron Ore AB.