Kopparberg Mineral

Kopparberg Mineral: Kopparberg Mineral AB genomför riktad emission på 3,05 MSEK

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 11:42 CEST

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har beslutat att emittera 508 333 B-aktier till en kurs av 6,00 SEK som tillför bolaget 3,05 MSEK.

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 21 januari 2010 beslutat att emittera 508 333 aktier av serie B till en kurs av 6,00 SEK baserat på sista betalkurs den 14 oktober 2010. Emissionen tillför bolaget 3 050 KSEK. Emissionsbeloppet motsvarar det kapitaltillskott som var planerat för teckningsoptionerna av serie TO1B.

Styrelsen gläder sig åt att få in ytterligare större långfristiga ägare i bolaget. De största nya ägarna är familjen von Kantzow med bolag, som efter nyemissionen innehar 5,30 procent av kapitalet, samt Jan Blomquist som efter nyemissionen innehar 4,06 procent av kapitalet i bolaget.

Kopparberg Mineral AB kommer efter att emissionen registrerats av Bolagsverket att ha 4 095 215 aktier, varav 30 500 A-aktier och 4 064 715 B-aktier.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lundgren, VD
Tfn: 070-397 25 24
E-post: thomas.lundgren@kopparbergmineral.se

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har beviljats totalt 54 undersökningstillstånd om cirka 34 300 hektar. Kopparberg Mineral är delägare och operatör av Nordic Iron Ore AB.