Kopparberg Mineral

Kopparberg Mineral: Kopparberg Mineral AB påbörjar arbetet med en bearbetningskoncession för Håkansboda.

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 14:32 CET

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har beslutat att påbörja arbetet med en ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda. Arbetet baseras på tidigare undersökningar och resultaten av nu genomförd kaxprovtagning.

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB bedömer Håkansbodafyndigheten så intressant att man nu påbörjar arbetet med en bearbetningskoncession.

En beräkning av insitutonnaget* från 255 ms nivå upp till botten av tidigare brytningsrum resulterade i 270 kt med 1,9 % koppar, 21 g/ton silver, 0,5 g/ton guld och 0,07 % kobolt (SSAB 1981). Med en gråbergsinblandning på 15 % motsvarar detta ett ingående tonnage till anrikningsverket (ROM)** på 310 kt med 1,7 % koppar, 18 g/ton silver, 0,4 g/ton guld och 0,06 % kobolt (SSAB 1982).

* Beräkningarna av tonnage och halter är ej utförda enligt NI 43-101.
** ROM: run off mine.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lundgren, VD
Tfn: 070-397 25 24
E-post: thomas.lundgren@kopparbergmineral.se

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har beviljats totalt 54 undersökningstillstånd om cirka 34 300 hektar. Kopparberg Mineral AB är delägare och operatör av Nordic Iron Ore AB.