Kopparberg Mineral

Kopparberg Mineral: Nordic Iron Ore tar in nya externa ägare

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 17:09 CEST

(AktieTorget: KMIN B)

Kopparberg Mineral ABs intressebolag, Nordic Iron Ore AB, har genomfört en nyemission som tillfört bolaget ca 3,5 MSEK.

Tillsammans med Nordic Iron Ores tre större delägare tecknade sig Väsman Invest AB, Starbo Bruk AB, samt Carl Hagen i nyemissionen. Kopparberg Mineral har efter emissionen en ägarandel på 42 % (tidigare 45 %) av kapitalet. Emissionen genomfördes för att finansiera sommarens och höstens arbete med ansökningarna om bearbetningskoncessioner för Blötberget och Håksberg.

Väsman Invest AB är ett investmentbolag som ägs av Ludvikafonden, med Ludvika Kommun och ABB som huvudmän. Väsman Invests affärsidé är att äga, vara delägare eller på annat sätt finansiera etableringar eller expansion som skapar arbetstillfällen i Ludvika Kommun.

Starbo Bruk AB äger stora skogsegendomar i anslutning till Ludvika och Håksberg och driver även konferensverksamhet på Schisshyttans Herrgård. Carl Hagen är delägare i Starbo Bruk.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lundgren, VD
Tfn: 070-397 25 24
E-post: thomas.lundgren@kopparbergmineral.se

Christer Lindqvist Ordförande
Tfn 070-5910483
E-post: christer.lindqvist@nordicironore.se

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har beviljats totalt 54 undersökningstillstånd om cirka 34 300 hektar. Kopparberg Mineral är ägare och operatör av Nordic Iron Ore AB.