Kopparberg Mineral

Kopparberg Minerals järnmalmsundersökningstillstånd överförda till Nordic Iron Ore

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 10:26 CEST

(Aktietorget: KMIN B)

Kopparberg Mineral har överfört Rundberget 3, Burängsberg 1 och Laxsjöfältet 1till Nordic Iron Ore.

Kopparberg Mineral har tillfört det nybildade bolaget Nordic Iron Ore de tre inmutningarna Rundberget 3, Buränsberg 1 och Laxsjöfältet 1 på cirka 3000 ha. Bergmästaren har medgivit ett överförande i enlighet med tidigare avtal. De två andra delägarna har på samma sätt fört över sina inmutningar till det gemensamt ägda bolaget. Kopparberg Mineral äger 1/3 av Nordic Iron Ore. På basis av SGU och SIND rapporter uppskattas Nordic Iron Ores koncessioner innehålla geologiskt beräkningsbara järnmineraliseringar på över 200 miljoner ton. Kompletterande undersökningar samt (brytningskalkyler) lönsamhetsstudier erfordras för att bestämma hur stor del av dessa som kan vara ekonomiskt utvinningsbara.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lundgren, VD
Tfn: 070-397 25 24
E-post: thomas.lundgren@kopparbergmineral.se


Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag med sin kärnverksamhet i Bergslagen. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har beviljats totalt 15 undersökningstillstånd om cirka 7 300 hektar.