Avesta kommun

Koppardalen i Avesta hyllas i rapport

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2015 12:01 CEST

Att avsätta pengar till att bevara värdefulla kulturhistoriska miljöer leder till flera positiva effekter, det konstaterar Riksantikvarieämbetet i en rapport som nyligen överlämnades till regeringen. Koppardalen i Avesta hyllas som ett av sex goda exempel på lyckade restaureringar av äldre kulturmiljöer i Sverige.

De positiva effekter man noterar i rapporten är bland annat stärkt turism och tillväxt i form av nystartade företag. I Avesta blir det väldigt tydligt. Här har man förvandlat ett gammalt bruksområde förknippat med nedgång och avfolkning till ett blomstrande utvecklingsområde. Genom att bevara och restaurera de gamla industribyggnaderna och hitta nya verksamheter har Koppardalen fått nytt liv och puls. Bara Verket och den årliga konstutställningen Avesta Art lockar årligen 30 000 besökare och små och stora företag väljer att etablera sig i Koppardalen.

- Med tanke på hur många arbetstillfällen som nu finns i Koppardalen så är det väl investerade pengar, menar Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande i Avesta.
Pengarna som satsats i Koppardalen kommer från Avesta kommun och bland annat EU och länsstyrelsen i Dalarna.

Utvecklingen i Koppardalen är ständigt pågående, bland annat i Koppardalens Utvecklingcentrum som nu inhyser kontorshotell med tillgång till moderna möteslokaler och fiber, groddkontor för nystartade företag samt Campus Avesta för de som vill studera vid högskolor- och universitet på distans. Den 1 augusti flyttade NyföretagarCentrum in i Koppardalens Utvecklingscentrum, vilket öppnar upp för ett närmare samarbete med kommunen då även delar av Tillväxt Avesta har sina kontor i lokalerna.

Bakgrund Koppardalen

Koppardalen är ett bruksområde med anor från 1600-talet. Här drevs fram till 1938 en järnbrukshytta med rostugnar och masugnar. Delar av verksamheten flyttades under 1900-talet till ett nytt industriområde sydost om staden, där Outokumpu nu har sin verksamhet. Produktionen i Koppardalen upphörde helt på 1980-talet.

Sedan dess har lokalerna varsam rustats för att kunna inhysa nya verksamheter. Inne i Verket, som bland annat är värd för den årliga konstutställningen Avesta Art, finns två av Europas få bevarade martinugnar. I taket på den nya sporthallen Kopparhallen finns den gamla traversen kvar.

Under projektets första år räknades Koppardalen som Dalarnas största byggarbetsplats - det var ett omfattande underhålls-, restaurerings-och tillbyggnadsarbete.

Här finns hela Riksantikvarieämbetets rapport.

Foto: Avesta kommun

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.