Svenska kyrkan

Koptisk-ortodoxe påven Tawadros till Sverige

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2015 11:52 CEST

Påve Tawadros II. Foto: Peter Williams/WCC

I september besöker den koptisk-ortodoxa kyrkans överhuvud påve Tawadros II Sverige. Han ska bland annat möta svenska kyrkoledare och Sveriges utrikesminister Margot Wallström.

Påve Tawadros är Svenska kyrkans gäst den 19-22 september, inbjuden av ärkebiskop Antje Jackelén. Syftet är att bekräfta den långa och djupa relationen mellan Svenska kyrkan och Koptisk-ortodoxa kyrkan i Egypten. Besöket inleds med ett samtal mellan påven och ärkebiskopen i Uppsala domkyrka under rubriken “The role of Christianity in the world and in serving peace”. Dagen därpå predikar påve Tawadros under högmässan i Uppsala domkyrka.

De följande dagarna kommer påve Tawadros att träffa Svenska kyrkans biskopar och kyrkoledare från övriga större samfund i Sverige. Han ska också besöka församlingar inom Svenska kyrkan och närvara vid öppnandet av Svenska kyrkans kyrkomöte. På programmet står också en träff med utrikesminister Margot Wallström.

Under vistelsen kommer påve Tawadros också att besöka sin egen kyrkas församlingar. Koptisk-ortodoxa kyrkan i Sverige beräknas betjäna omkring 4000 människor. Den delen av besöket sker under värdskap av den svenske koptisk-ortodoxe biskopen Abakir.

Påve Tawadros kommer att vara tillgänglig för intervjuer måndag den 21/9 klockan 10.30-12.00.

KONTAKTPERSONER:

Cajsa Sandgren, handläggare för ekumenik på kyrkokansliet i Uppsala, 018-16 96 38

Martin Larsson, pressekreterare, 018-16 95 83

Om den koptisk-ortodoxa kyrkan:

Koptisk-ortodoxa kyrkan är en av världens äldsta kyrkor, med rötter tillbaka till 100-talet. Den är i dag det största kristna samfundet i Mellanöstern. Enligt officiella uppgifter uppgår antalet kopter till mellan fyra och sex miljoner. Genom utvandring bor närmare tio procent av medlemmarna utanför Egypten.

Påven Tawadros II är den 118:e påven, med titeln Hans Helighet Tawadros, Påve av Alexandria och Patriark av Koptiska Ortodoxa kyrkan. Han installerades i november 2012. Hans företrädare påve Shenouda III besökte Sverige 1993.

Svenska kyrkan och Koptisk-ortodoxa kyrkan:

Svenska kyrkan har en lång relation med den koptisk-ortodoxa kyrkan i Egypten. I dag sker kontakterna främst genom två samarbetspartner:

* Coptic Orthodox Church/Bishopric of Public, Ecumenical & Social Services (COC/BLESS). Ett rikstäckande diakonalt stift inom den koptisk-ortodoxa kyrkan som arbetar med utvecklingsprojekt i fattiga byar.

* Daughters of St Mary (DSM). En diakonal nunneorden verksam i sopstaden Ezbet el-Nakhl. Systrarna arbetar med soparbetarna och deras familjer med utbildning, sjuk- och hälsovård, rättighetsbaserad träning, med mera.

Svenska kyrkan har också andra samarbeten i Egypten:

* Med den koptisk-evangeliska kyrkan genom organisationen CEOSS, Coptic Evangelical Organization for Social Services. CEOSS arbetar bland annat med byutveckling, interreligiöst arbete och ledarutbildning.

*I Egypten finns också ett nystartat kristet råd Egypt Council of Churches (ECC) som Svenska kyrkan står i kontakt med och planerar att stödja ekonomiskt.

*Mellan Kairo och Alexandria ligger Anafora, ett retreatcenter och folkhögskola som har en nära relation till Svenska kyrkan, och som besöks av många svenskar.