Atalante

Koreograf Eva Ingemarsson presenterar urpremiären av Spegeln - Kairos på Atalante i Göteborg

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2013 16:59 CEST

Kollationering

Sedan operasångaren Tobias Rudåker anslutit sig är arbetsgruppen nu komplett och den 5 augusti markerade starten på en intensiv arbetsperiod. Vi kastar oss nu ned i den Svarta sjön, i Skärvornas flod. Där ute i rymden finns Porträttgalleriet och speglar med egna liv och viljor. Dessa kommer att följa oss under den närmaste månaden.

Kairos *

Det sceniska rummet består av speglar, projektioner, svävande objekt med olika genomsläpplighet och former. Med hjälp av olika ytor blottläggs en inre värld av olika gestalter. Vi förflyttar oss mellan sceniska rum, iakttar och blir medskapare till nya möten och reflektioner.
Spegeln utgår ifrån människans spegelbild, hennes inre och yttre reflektioner och de förvrängningar som återkastas genom spegeln. Fokus är riktat mot identiteter. Identiteter utifrån kropp och kön. De återfinns hos inspiratörerna Andrej Tarkovskij, Judith Butler och Jacques Lacan. De återfinns hos dig och mig. De återfinns i hur vi uppfattar vår egen kropp i förhållande till vårt eget jag. I hur vi skapar den mentala bilden av oss själva.
Vad händer i mötet mellan våra yttre och inre världar? Hur påverkas vi av speglingen av oss själva?
Hur upplever vi kroppen som sedd utifrån?
Med hjärtat i centrum har en ny värld skapats på Atalante i Göteborg där endast 24 personer kommer kunna befinna sig i nuet per kväll.

* Ett ögonblick som innehåller en möjlighet. Det existentiella nuet (fri översättning).

Spegelseminarierna 20 september & 4 oktober

I anslutning till Spegeln - Kairos kommer även två seminarier på ca: 1 timma vardera att genomföras på Atalante. Under seminarierna kommer teman och frågeställningar hämtade ur föreställningen att diskuteras. Det första seminariet leds av Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys och kommer att utgå ifrån Jacques Lacans teorier om spegelstadiet. Det andra seminariet leds av regissören och filmvetaren Ingela Romare med fokus på Tarkovskijs film, Spegeln. Seminarierna hålls i direkt anslutning till fredagsföreställningarna.

Viktiga datum

Urpremiär: 18 september kl. 18.30.
Spelperiod: v.38-42, onsdag-fredag kl.18.30
Spegelseminarier:
20 september, kl. 20.00 Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys. 4 oktober, kl. 20.00 Andrej Tarkovskijs - Spegeln med Ingela Romare

Kontakt

Pressbilder och tidigare pressmeddelande återfinns på www.evaingemarsson.se och www.atalante.org Frågor, samtal eller förhandstexter kontakta eva@atalante.org eller tomas@atalante.org
alternativt ring 031-711 82 00.

Atalante är en scen och en mötesplats där det nyskapande och experimentella tillåts och uppmuntras. Här visas dans, musik, film, konst, TV-spel, litteratur, politik, samtal och ibland är det t.om. party.

Scenen startades 1987 av dansgruppen Rubicon och hette då Unga Atalante.
Atalante ligger på Övre Husargatan 1, dvs. granne med Skanstorget i gränslandet mellan Linnéstaden och Vasastan i Göteborg.