Cullbergbaletten

Koreografer och danspedagoger utbildar varandra i internationellt projekt

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 14:31 CET

Sedan två år tillbaka är Cullbergbaletten, tillsammans med ett tiotal dansinstitutioner från lika många europeiska länder, en del av dansnätverket Jardin d’Europe. Det femåriga EU-projektet arbetar för ett ökat utbyte och för en ökad professionalisering av framtida dansare, koreografer, administrativ personal och dansjournalister inom den samtida dansen. Som en del i projektet arrangerar Cullbergbaletten och Dans och Cirkushögskolan 1-7 mars, i Stockholm, Teaching the Teachers med fokus på undervisnings- och repetitionsmetoder av och med koreografer och danspedagoger

-       Cullbergbaletten ska fortsatt vara en självklar del av den europeiska dansvärlden, den nuvarande och den framtida. Vi vill öka kompaniets samarbeten med det oetablerade, med unga dansare och koreografer som är i början av sina karriärer. Det är också betydelsefullt att ha ett utbyte mellan länderna, för den konstnärliga utvecklingen och för den samtida dansens infrastruktur. Jardin d’Europe är ett utmärkt sätt att samla kunskap och utbyta erfarenheter, säger Anna Grip, Cullbergbalettens konstnärliga ledare.

Huvudsyftet med Teaching the Teachers är att skapa mötestillfällen för danspedagoger och koreografer att, utifrån sina erfarenheter, utforska nya pedagogiska metoder och förhållningssätt inom den samtida dansen. Liknande träffar arrangerades i Wien och Bukarest i höstas. Till evenemanget i Stockholm har Cullbergbalettens konstnärliga ledare Anna Grip och Dans och Cirkushögskolans professor i koreografisk komposition Cristina Caprioli bjudit in Rasmus Ölme, Kristine Slettevold, Sven-Olov Wallenstein, Jeremy Nelson, Jan Ritsema, Libby Farr och Benoît Lachambre att arbeta utifrån temat "Vad behöver en dansare veta?". Sistnämnde Lachambre, koreograf, artist och improvisatör, hade i höstas en uppmärksammad urpremiär på Dansens Hus lilla scen med verket JJ’s voices, skapat tillsammans med Cullbergbalettens dansare.

 

Jardin d'Europe stöds av kulturprogrammet inom EU 2007-2013 och är organiserat i ett nätverk av olika stora europeiska dansinstitutioner som turas om att arrangera projektets aktiviteter, bland annat samproduktioner, residenser och inte minst det årliga Prix Jardin d'Europe som uppmärksammar nya verk av unga koreografer. ArtLink (Rumänien), Bimeras Culture Foundation (Turkiet), CCN Montpellier (Frankrike), Cullbergbaletten (Sverige), danceWEB (Österrike), Lokomotiva (Makedonien), Southbank Centre (Storbritanien), Station (Serbien), Ultima Vez (Belgien), Workshop Foundation (Ungern) deltar i Jardin d’Europe.

 

Programmet i Stockholm innehåller workshops avsedda för de inbjudna samt nedanstående offentliga arrangemang på Dans och Cirkushögskolan Brinellvägen 58, KTH-området i Stockholm, dit dansare, danspedagoger, journalister och allmänheten välkomnas.


Fredag 5 mars 15:30-17:00 Presentation av Performing Arts Forum med Jan Ritsema
Lördag 6 mars 14:00-16:00 Samtal om Teaching the Teachers med de medverkande, moderator: Efva Lilja, rektor Dans och Cirkushögskolan

 

Mer information om Jardin d’Europe finns på www.cullbergbaletten.se och på www.jardindeurope.eu

 

För ytterligare information, kontakta:
Ophélie Alegre, projektledare Jardin d’Europe, Cullbergbaletten, 070-682 01 45
Erica Espling, Marknads- och pressansvarig Cullbergbaletten, 070-602 27 01

Om Cullbergbaletten
Cullbergbaletten är inne på sitt femte decennium. Ensemblen har dansat i ett fyrtiotal länder och är ett viktigt inslag i den internationella presentationen av svenskt kulturliv. De senaste tio åren har Cullbergbaletten givit lika många föreställningar utomlands som i Sverige och gjort bejublade framträdanden över hela världen. Genom sina turnéer inom landet når Cullbergbaletten också ut nationellt. Ensemblens sammansättning har sedan starten varit internationell. Dansarnas starka scenpersonligheter och tekniska styrka har alltid varit Cullbergbalettens kännetecken. Cullbergbaletten är en del av Riksteatern.

Om Dans och Cirkushögskolan
Dans och Cirkushögskolan är Sveriges högskola för dans och cirkus. Här ges rum och möjlighet för den som vill utbilda sig inom dans, danspedagogik, cirkus, dansterapi eller koreografi – allt i en dynamisk och nyskapande miljö i nära samverkan mellan konst och forskning. www.doch.se

 

Mer information om de medverkande:

Cristina Caprioli (Sverige) är koreograf och sedan 2008 professor i koreografisk komposition vid Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. Cristina Caprioli är född och uppvuxen i norra Italien. Hon utvecklade tidigt ett intresse för modern dans, och har arbetat som dansare i New York, Sverige, Tyskland och Österrike.1983 kom Cristina Caprioli till Stockholm där hon numera är bosatt. 1986 började hon arbeta med egna projekt och har sedan dess varit kontinuerligt verksam som koreograf, danspedagog och dansare. Cristina Caprioli är konstnärlig ledare och koreograf för ccap. Hon har varit kursledare för Dans och Cirkushögskolans koreografutbildning, där hon 2002 initierade och producerade projektet dot (dans och teori). Cristina Caprioli var nordisk samordnare av danceWEB Europe 2003-2008, ett EU-finansierat samarbetsprojekt som hade till syfte att stödja och stimulera den europeiska nutida dansens konstnärliga utveckling och som Jardin d'Europe fortsätter på. Cristina Caprioli har skapat sig en odiskutabel position som en av Sveriges främsta koreografer. Hennes föreställningar och projekt har rönt internationella framgångar. 2006 tilldelade Stockholms stad Cristina Caprioli Cullbergpriset.


Libby Farr
(U.S.A.) utbildade sig till dansare vid The School of American Ballet i New York och har dansat i ett flertal klassiska kompanier i U.S.A. och Europa. Hon har undervisat i klassisk balett och body awareness i många år. Elisabeth Halbert Farr var träningsledare vid Die Etage in Berlin, och Deutsches Nationaltheater in Weimar. Numera baserad i Berlin, hon anlitas flitigt som gästpedagog vid dansskolor som P.A.R.T.S. i Bryssel och S.E.A.D. i Salzburg, hos danskompanier som Tanztheater Wuppertal, Ultima Vez, Ballet Preljocaj, Cullbergbaletten, samt på dansfestivaler som ImpulsTanz i Wien.

Benoît Lachambre (Kanada) är koreograf, artist, improvisatör, pedagog och konstnärlig ledare för det egna kompaniet Par B.L.eux. i Montréal. Han har varit delaktig i den internationella dansscenen de senaste trettio åren och har under hela sin karriär arbetat utforskande med rörelsen och dansen. Visuella element och inslag av performance är oskiljaktiga koreografin i hans verk. Par B.L.eux arbetar med samtida och gränsöverskridande koreografiska verk och har ett nära samarbete med koreografer och konstnärer över hela världen. Benoît Lachambre har medverkat i ett antal filmer och är flerfaldigt prisbelönad för sina verk.


Jeremy Nelson
(U.S.A.) är utbildningsledare för Skole for Moderne Dans i Köpenhamn. Han utbildade sig till dansare vid The London School of Contemporary Dance. Jeremy Nelson har varit verksam som dansare, pedagog och prisbelönt koreograf främst i London och New York och även i övriga världen. Han undervisar i nutida dans på P.A.R.T.S. i Bryssel.


Jan Ritsema
(Nederländerna) är en av Hollands största regissörer med ett spann av stora musikdramatiska iscensättningar, bearbetningar av klassiska texter och en serie formexperimenterande uppsättningar som blivit genrebildande. Han har varit lärare på P.A.R.T.S. i Bryssel, och driver PAF (PerformingArtsForum) i Frankrike.


Kristine
Slettevold (Norge) är utbildad dansare vid bland annat Skolen for samtidsdans och pedagoglinjen vid Statens Baletthogskole i Oslo. Vid sidan av sin pågående frilansande karriär som dansare och koreograf i Norge och Sverige undervisar Kristine Slettevold som gästlärare vid Skolan for Samtidsdans och Baletthogskole i Oslo samt vid proffsklasserna på Dans och Cirkushögskolan och Danscentrum i Stockholm.


Sven-Olof Wallenstein
(Sverige) är lektor och forskare i filosofi och estetik vid Södertörns Högskola, chefredaktör och ansvarig utgivare för konsttidskriften Site samt översättare.


Rasmus Ölme
(Sverige) är utbildad vid Svenska Balettskolan och Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. Efter en karriär som dansare med starka band till Bryssels dansscen startade Rasmus Ölme sitt eget arbete år 2001 och formade gruppen REFUG. Han har även haft dansklasser och workshops, både utomlands och i Sverige. 2008 antogs Rasmus Ölme som doktorand i koreografisk komposition med inriktning medieteknik och grafisk produktion vid Skolan för datavetenskap och kommunikation, ett samarbete mellan Dans och Cirkushögskolan och Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.