Marabouparken konsthall

Koreograferna Annie Vigier och Franck Apertet söker deltagare i 10-dagars performance. Audition 22/3

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 13:40 CET

22/3 2013


Koreograferna Annie Vigier och Franck Apertet söker deltagare i 10-dagars performance.

Topologie 10 -19 juni
Marabouparken konsthall
Annie Vigier & Franck Apertet, Les gens d’Uterpan

Topologie är ett 10 – dagars performance som genomförs som ett samarbete mellan de franska koreograferna, Annie Vigier och Franck Apertet, från dansgruppen Les gens d’Uterpan och

Marabouparken konsthall i juni i år (www.lesgensduterpan.com/proj_topologie-uk.html). Topologie utgår ifrån ett geografiskt område, i detta fall Sundbyberg, som blir både föreställningens scen och det sociala sammanhang som ger detta performance dess innehåll. En speciell Topologie graf läggs över Sundbybergs karta och markerar det område där koreografin skapas och utvecklas. Under 10 dagar ger sig dansare iväg till fots på individuella turer i det offentliga rum som bestäms av grafen. Koreografin uppstår ur enkla handlingar som utförs längs vägen: gester, fysiska och sociala beteenden, hastighet – rörelser som noga noteras och upprepas i detalj varje dag. Grafens struktur sammanför dansarna på olika, specifika platser vid exakta tidpunkter. Dansarnas färd genom Sundbyberg kommer att kunna följas från Marabouparken konsthall via kartor och ljudupptagningar.

Audition

Annie Vigier & Franck Apertet söker manliga och kvinnliga dansare för sitt 10 dagar långa performance Topologie i Sundbyberg den 10-19, juni 2013. Som dansare ska du vara intresserad av att experimentera med olika förhållningssätt till skapande, tala god engelska och vara tillgänglig för projektet 9-19 juni 2013 på heltid.

En audition kommer att äga rum fredagen den 22 mars på Marabouparken konsthall kl 9-18.

Intresseanmälan: skicka in ditt cv, ett foto och en motivering senast den 4 mars på e-post till uterpan@voila.fr.
Arvode motsvarande 900€

De utvalda kandidaterna meddelas skriftligen.

Marabouparken är en institution som arbetar med den samtida konsten.
Det gör vi genom ett rikt och omväxlande program bestående av utställningar, seminarier, samtal, visningar och publikationer som ställer konsten i relation till andra sammanhang. Med samtidskonsten som utgångspunkt vill vi också synliggöra det offentliga rum vi verkar i, där Marabouparken som historiskt monument utgör ett naturligt avstamp.