Västerbottens museum

Korpberget i Lycksele unikt ur arkeologiskt perspektiv

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 11:48 CEST

Hällmålningen vid Korpberget i Lycksele har länge intresserat forskarna. Vid förra veckans slutarbeten gjordes ytterligare fynd på marken framför hällmålningen vilket nu får arkeologerna att tala om området som världsunikt.

Fynden som imponerar är daterade till äldre bronsålder, d v s 1 500–1 800 f Kr. Totalt har arkeologerna funnit ca 40 kvartsitspetsar framför den hällmålning som är daterad till ca 2 500 f Kr och hittades 1976.

– Ytterst få platser i världen kan visa upp en sådan samling av fynd nära en hällmålning. Vi tolkar det som offergåvor och att platsen varit väldigt viktig för människorna vid den här tiden, säger Jans Heinerud, arkeolog vid Västerbottens museum.

Annan tvärvetenskaplig forskning som bedrivits parallellt med detta har undersökt älgens utbredningsområde och funnit att älgstammarna varit i stort sett utrotade under vissa tider. Detta styrker teorierna om offerplats och att önskan om älgens återkomst var stark.

Hällmålningen vid Korpberget har också blivit uppritad i sommar. En platsfilm placerades över målningsytan som sedan ritades av. Motiven kommer nu att scannas in och digitaliseras.

De arkeologiska undersökningarna är en del av Rock Art in Sápmi – Västerbottens museums stora samarbetsprojekt kring hällkonst, samiska symboler och nordliga kulturtraditioner inför och under Umeå Kulturhuvudstad 2014. Syftet är bl a att tillgängliggöra och synliggöra hällmålningen och fynden för allmänheten genom att t ex skapa förutsättningar för en handikappanpassad ramp och informationsskyltar vid målningen. Resultaten är en viktig del i den kommande utställningen ”Rock Art in Sápmi” på Västerbottens museum och boken ”Tecken i sten”.

Bakom arbetet med utgrävningarna står Västerbottens museum i samarbete med Skogsmuseet i Lycksele och Umeå universitet.

Mer info:

Arkeolog Jans Heinerud, Västerbottens museum 070-204 22 77.

Projektledare Kristina Kalén Västerbottens museum 070-621 84 40

 

Västerbottens museum samlar, vårdar och visar delar av Västerbottens breda kulturarv. Våra profiler är dokumentärfoto med unika bildsamlingar av Sune Jonsson och Bertil Ekholtz m fl, samt berättande – vi uppmuntrar och inspirerar att traditionen med muntligt berättande ska leva vidare. Museet finns i Umeå och här avlöser aktuella utställningar varandra. Här finns också världens äldsta skida!