Norstedts

Korporativa karteller– ny studie av byggsektor och jordbruk i den svenska modellen

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 18:46 CEST

"Misstänkt kartellbildning - gryningsräder mot byggföretag."

I morse kunde vi i flera dagstidningar läsa om Konkurrensverkets räder mot flera stora byggföretag, efter misstankar om kartellbildning. Vad innebär egentligen dessa karteller och hur påverkar de byggbranschens produktivitet och förnyelseförmåga?

I den här boken undersöks de korporativa kartellernas roll i den svenska modellen med exempel framförallt hämtade från förhållanden inom byggsektorn och jordbruket. Begreppet korporativa karteller åsyftar branscher där korporativa arrangemang mellan stat och intresseorganisationer samt kartelliknande överenskommelser mellan parts- eller branschorganisationer dominerar. Såväl inhemsk som utländsk konkurrens har där begränsats av etableringshinder och konkurrensbegränsande regleringar.

Ett viktigt resultat i boken är att de system och regleringar som byggts upp konsekvent har gynnat stora och etablerade aktörer på bekostnad av små och nyetablerade. I boken diskuteras också hur makten hos dessa korporativa karteller kan brytas.

Henrik Lindberg är fil. dr i ekonomisk historia och arbetsmarknadsforskare vid Ratio.

För recensionsexemplar, kontakta Lovisa Boberg, Norstedts Akademiska Förlag. Tel: 08-769 89 63, e-post lovisa.boberg@norstedtsakademiska.se.