Världsnaturfonden WWF

KORRIGERAT PRESSMEDDELANDE! Regeringarna måste leverera en ny räddningsplan för biologisk mångfald

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 08:17 CEST

Nagoya, Japan: När 122 ministrar från hela världen nu samlats på det stora FN-mötet om biologisk mångfald (CBD), uppmanar WWF regeringarna att överbrygga motsättningar och skillnader för att komma framåt. Det handlar inte minst om en rättvis fördelning av vinster från genetiska resurser och att leverera en robust plan för att hejda förlusten av biologisk mångfald fram till 2020.

Rika och fattiga länder står mot varandra i förhandlingarna om bland annat tillträde till och fördelning av nyttan av genetiska resurser. Frågan aktualiseras exempelvis när ett europeiskt läkemedelsföretag vill leta efter verksamma substanser i tropiska ekosystem och sedan använda informationen i sin produktutveckling.

Läget är minst sagt bekymmersamt. Rödlistorna över hotade arter har blivit allt längre och en femtedel av jordens ryggradsdjur är utrotningshotade. Varje år uppgraderas runt 52 arter av däggdjur, fåglar och reptiler till en högre hotnivå, enligt en ny uppmärksammad studie i tidskriften Science som presenterats under Nagoya-mötet. Men investeringar i naturvård lönar sig – läget hade varit ännu värre utan alla positiva åtgärder och naturvårdsansträngningar, som görs genom reservat, kamp mot tjuvjakt, hållbara brukningsmetoder och lagstiftning.

Men nu krävs pengar på bordet.

– Utan ytterligare finansiering riskerar planen för biologisk mångfald att bli en pappersprodukt. Vi hoppas nu att ett antal länder kan ansluta sig till de positiva initiativ som finns och komma förbi motsättningarna, säger WWFs internationella generalsekreterare Jim Leape.

– Sverige och EU har drivit fram bra och starka förslag på en handlingsplan för biologisk mångfald. Nu behöver Sverige uppmuntra sina EU-kollegor att visa mer flexibilitet när det gäller frågan om tillträde till och fördelning av nyttan av genetiska resurser. Länderna behöver också lova konkret finansiering så att planen kan genomföras, säger Lovisa Hagberg, WWFs miljöpolicyrådgivare på plats i Nagoya.

Om vi inte gör någonting riskerar vi att förlora biologisk mångfald och ekosystemtjänster som motsvarar till 7 procent av ländernas BNP år 2050 – eller tiotusentals miljarder US-dollar.

Att satsa på biologisk mångfald är en investering för vår gemensamma framtid. Det är ländernas gemensamma ansvar, men industriländerna har ett särskilt ansvar att se till att nya resurser finns på plats för skydd och hållbar användning av biologisk mångfald, säger Lovisa Hagberg.

Det har skett en del positiva framsteg i förhandlingarna bland annat när det gäller att stoppa överfisket och skydd av landområden. Hur havs- och kustområdena ska skyddas är fortfarande mycket omdiskuterat, med förslag på låga nivåer på mellan 6-15 procent.

Fakta:
Den biologiska mångfalden är hotad. När världens länder möts i Nagoya i Japan 18–29 oktober inom ramen för FNs mångfaldskonvention är målet att ta fram en ny räddningsplan för jorden. Tidigare mål om att stoppa den negativa trenden och förlusten av biologisk mångfald till 2010 har inte uppfyllts. Förslag finns att 20 delmål ska vara uppfyllda till 2020. Förstörelsen av ekosystemen ska halveras eller stoppas helt och hållet. Mellan 15 och 20 procent av jordens landyta ska skyddas i reservat, utrotningen av arter ska förhindras och utfiskningen i världshaven ska upphöra.

Länderna ska bland annat besluta om:

•              Strategisk plan med en global vision, mål och handlingsplan för biologisk mångfald efter 2010
•              Visa på värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Tanken är att världens länder ska redovisa sitt "naturliga kapital" knutet till sina nationalräkenskaper för att stoppa artförlusterna
•              Ta fram ett protokoll om tillträde till och rättvis fördelning av vinster från genetiska resurser (ABS).

(Källa: Naturvårdsverket, Regeringskansliet mm)

För frågor, kontakta:
Lovisa Hagberg, miljöpolicyrådgivare WWF i Sverige, 070-584 15 81
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-620 10 77


Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se