FastTV net AB

Korrigerat resultat i Delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 10:00 CEST

(Aktietorget: FATV)

Viktiga händelser

- PCTV projektet fortgår med en planerad betaversion i första halvåret 2008. FastTV bedömer att man är bland dem som är längst fram i konceptframtagningen med mycket intressant innehåll jämfört med andra aktörer som tex Joost, BabelGum och Zattoo.
- FastTV når idag IPTV via fiberstruktur till över 1 500 000 hushåll i Norden och marknaden växer kraftigt, vilket Telia tydligt visar med över 160 000 IPTV-kunder.
- FastTV har ett unikt operatörsavtal med Teracom, som för första gången upplät sitt bredbandsnät för digital-TV. Avtalet kan beskrivas som ett genombrott för den svenska TV-distributionsmarknaden. FastTV når idag exklusivt 500 000 hushåll i Teracoms nät.
- Ägar- och partnerskapet med StarNordic innebär att det skapas ett nytt alternativ till övriga aktörer i Norge. Det gemensamt ägda bolaget kommer att nå en betydligt större marknad med fler tjänster än tidigare. StarNordic har förvärvat 49% av aktierna i FastTV AS i Norge.
- Ett väsentligt distributionsavtal slöts med ett av Norges största energibolag Hafslund. Hafslund Telekom har idag 15 000 nåbara hushåll i Oslo och bygger ut löpande för att kunna nå fler av de över 200 000 hushåll som ligger inom ramen från deras anslutningspunkter.
- Samarbetsavtal tecknades med bredbandsleverantören Ownit Broadband AB som innebär att FastTV nu kan erbjuda Ownits 30 000 kunder digital-TV via bredband.
- Avtal skrevs med Lunds Energis Öppet Stadsnät som ger hushållen i Lund, Eslöv och Lomma möjlighet att välja FastTV som leverantör, vilka når över 20 000 hushåll.
- I Danmark återaktiverades näten SEAS-NVE och Energi Fyn Bredbånd under februari 2007.
- Nyemission i FastTV tillförde bolaget drygt 21 Mkr före emissionskostnader och samtidigt noterades bolagets aktier på Aktietorget.
- FastTV ser möjligheten att bli en aktör i det digitala marknätet.
- FastTV genomför förändringar för ökat fokus på kärnverksamheten samt vissa utvalda projekt, vilket halverar bolagets löpande kostnader.
- FastTV genomför en riktad nyemission på upp till 10 MSEK till kursen 0,25 SEK/aktie.

Nyckeltal för perioden

- Omsättningen: 8,7 MSEK (5,0)
- Resultat efter skatt: -16,4 MSEK (-19,2)
- Resultat per aktie efter skatt: -0,21 SEK (-19 155)
- Kassaflöde: -0,1 MSEK

Nyckeltal för andra kvartalet

- Omsättningen: 4,5 MSEK (2,0)
- Resultat efter skatt: -7,6 MSEK (-8,3)
- Resultat per aktie efter skatt: -0,10 SEK (-8 290)
- Kassaflöde: -6,4 MSEK