Vänsterpartiet

Korrigering av felaktiga uppgifter i LO-tidningen

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 15:07 CEST

I dagens LO-tidning har Vänsterpartiets och MPs svar på frågor om arbetsrätten bytts ut mot varandra (s 15).

Här är de korrekta svaren från Vänsterpartiet

1. Vill ni förändra turordningsreglerna i las. (I så fall hur? )

Vi vill ta bort tvåpersonsundantaget och stärka återanställningsrätten så att det inte blir tillåtet att anlita inhyrda från bemanningsföretag när det finns tidigare anställda med företrädesrätt.

2. Vill ni förändra reglerna för tidsbegränsade anställningar (visstid och provanställningar, och i så fall hur)?

Korta tidsgränserna och inför ett maxtak mot stapling. Objektiva skäl bör tillföras Allmän visstidsanställning där arbetsgivaravgiften också bör vara högre. Personsambandet vid vikariat bör stärkas.

3. Facket kräver rätt till heltid. Hur ser ni på det? (Vill ni lagstifta?)

Många arbetar idag mindre än de vill och kan därför att arbetsgivarna bara erbjuder deltid. Vi vill lagstifta så att heltid blir norm på arbetsmarknaden. Deltid ska vara en möjlighet, inte ett tvång.

4. Svenskt Näringsliv vill begränsa fackets möjligheter till konfliktåtgärder. (Bl a införa regler om proportionalitet) Hur ser ni på det?

Arbetsgivarnas makt är redan oproportionerlig. Svenskt Näringsliv brister i respekt för grundläggande mänskliga rättigheter. Lex Laval har redan inskränkt konflikträtten. Därför vill vi riva upp den.

Vänsterpartiets presstjänst 070-6200064