Avanza AB

Korrigering av uppgifter i Avanza Banks delårsrapport

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 15:33 CEST

Avanza Bank Holding AB (publ) lämnade delårsrapport för perioden januari - mars 2009 den 21 april.

Nedanstående tre uppgifter för perioden april 2008 - mars 2009 korrigeras till:

  • Resultat per aktie 6,40 SEK
  • Resultat per aktie efter utspädning 6,38 SEK
  • Genomsnittligt antal aktier före utspädning 27 434 tusen st.

Delårsrapporten finns tillgänglig på Avanza Banks hemsida, avanza.com.

 

För mer information:
Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 01
avanzabank.se