HållbarTillväxt AB

Korruption och mutor i svenska företag

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2019 18:07 CEST

För att identifiera bedrägeri och korruption måste du verkligen vilja hitta det, inte bara nöja dig med att du letar efter det. Det duger heller inte att hoppas på att andra såsom revisorer och visselblåsare ska tala om var det finns. Större krav bör ställas på såväl revisorer som transaktionshanterare, som banker. Även om Sverige rankas högt i världen förekommer korruption i företagsvärlden mer än många tror. Genom att sätta den sunda konkurrensen ur spel kostar det mer för alla parter utom just den enskilde som får den otillbörliga förmånen.

Kom och lyssna på när Carina Sörqvist, Antikorruptionsexpert, C&T Access Point AB,med många års erfarenhet av förebyggande och utredande av bedrägeri och korruption i stora företag inom många olika branscher, intervjuas onsdagen 3 juli klockan 10.00 hos HållbarTillväxt på Hamngatan/Hamnplan.

Heta stolen – Hållbar Tillväxts ABs spännande intervjuer visar bredden i och möjligheterna med hållbarhetsarbete i näringslivet

Hållbarhet blir allt mer aktuellt för företag i Sverige. Följ intervjuerna i Heta stolen hos HållbarTillväxt AB och få med dig nyttig kunskap och tips för det dagliga arbetet. Intervjuerna speglar bredden i hållbarhet, hur det påverkar den interna verksamheten i praktiken och hur hållbarhetsarbetet kan vändas från kostsam administration till ett verkligt stöd för en bättre och mer lönsamma affärer.

www.hallbartillvaxt.eu

HållbarTillväxt är managementkonsulter som arbetar med framåtriktade företag och organisationer för skapa långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara verksamheter. Vi utgår från organisationens ordinarie verksamhet och bidrar till långsiktigt livskraftiga affärer. Våra kompetensområden är affärsutveckling, bolagsstyrning, hållbarhetsstrategier och -planer, hållbarhets- due dilligence samt hållbarhetsredovisning och -rapporter.