Investment AB Kinnevik

Korsnäs investerar för att sänka energikostnaderna

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 09:12 CEST

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att styrelserna i Kinnevik och Korsnäs AB har beslutat att investera cirka 640 Mkr i en indunstnings­anläggning.

Investeringen kommer att påbörjas omedelbart och indunstningsanläggningen förväntas kunna tas i bruk under hösten 2010. Indunstning är en mycket energikrävande process och den nya anläggningen kommer att sänka energikostnaderna avsevärt. Sammantaget beräknas den nya investeringen att resultera i kostnadsbesparingar om cirka 130 Mkr på årsbasis med full effekt från 2011. Investeringen kommer att påverka kassaflödet under 2009 och 2010.

För ytterligare information, besök
www.kinnevik.se eller kontakta: Christer Simrén, VD Korsnäs AB +46 26 15 10 00 Torun Litzén, Informations- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83 +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Bolagets verksamhet omfattar tre övergripande affärsområden; Noterade kärninnehav som består av Millicom International Cellular, Tele2, Modern Times Group MTG, Metro International och Transcom WorldWide, Onoterade Kärninnehav som består av kartong- och pappersbolaget Korsnäs samt Nya Investeringar som är aktivt i att finna nya investeringar i företag i tidiga skeden med betydande tillväxtpotential. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser. Kinnevik-aktien är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm, Large Cap-segmentet, och ingår i sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.