Investment AB Kinnevik

Korsnäs omstrukturerar företagets skogsägande i Sverige 

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 08:49 CET

Industriförvaltnings AB Kinnevik tillkännagav idag att styrelsen har
godkänt en plan för att omstrukturera ägandet av Korsnäs skogsmark i
Sverige. Korsnäs och Stora Ensos svenska skogsmarker kommer att
överföras till ett nybildat företag, Bergvik Skog AB.

Korsnäs och Stora Enso kommer att ha ett minoritetsägande i det nya
företaget motsvarande 5,0 % och 44,9 % vardera. Resterande aktier kommer
att placeras hos institutionella ägare. Bergvik Skog kommer även att
finansieras genom ett syndikerat banklån arrangerat av Handelsbanken och
Nordea. Affären väntas slutföras under det första kvartalet 2004.

Korsnäs fiberförsörjning tillgodoses idag till ungefär 30 % från
företagets egna skogar. Den kommande transaktionen kommer att utformas
så att försörjningen av fiber till Korsnäs massa- och pappersbruk
säkerställs.

Korsnäs kommer att överföra sina 0,4 miljoner hektar svensk skogsmark
(av vilket 0,3 miljoner hektar är produktiv skogsmark) och Stora Enso
sina 1,9 miljoner hektar (av vilket 1,5 miljoner hektar är produktiv
skogsmark) till det nya företaget. Korsnäs kommer att behålla ungefär
15.000 hektar skog av speciell karaktär. Bergvik Skog kommer att ingå
ett långsiktigt avtal om att förse 5,5 miljoner kubikmeter
avverkningsvirke i form av avverkningsrätter till marknadspris till
Korsnäs och Stora Enso. Bergvik Skog kommer att behålla de tidigare
ägarnas miljöcertifiering.

Korsnäs kommer att fortsätta att vara ansvarigt för inköp av virke och
fiber till Korsnäs massa- och pappersbruk samt utföra avverkning och
skogsbruk enligt virkesleveransavtalen.

Bergvik Skog kommer att ha 50 anställda. Personalen kommer att
rekryteras från Korsnäs och Stora Ensos nuvarande personal. Jägmästare
Torbjörn Larsson (MBA), har utsetts till VD för det nybildade företaget.
Torbjörn Larsson har över 20 års ledningserfarenhet som direktör inom
Korsnäs Skog.

Bergvik Skogs operativa kapital kommer uppgå till SEK 18.000 miljoner
och omsättningen till cirka SEK 1.900 miljoner. Det nya bolaget
förväntas generera en avkastning på investerat kapital på cirka 9-10 %.

Korsnäs förväntas erhålla betalning om SEK 3.050 miljoner och reavinsten
kommer att uppgå till cirka SEK 500 miljoner.

Nordea Securities är finansiell rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information kontakta:

Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB Kinnevik
tel: +46 8 562 000 00

Henrik Persson, investerar & pressfrågor
tel: +44 7747 822 406

Måndagen den 8 december hälsas ni välkommen till:

PRESSKONFERENS på svenska i STOCKHOLM, plats: World Trade Center,
Klarabergsviadukten 70, mötesrum Atlanta , kl. 11.00 svensk tid.
Presskonferensen leds av Kinneviks koncernchef Vigo Carlund, Stora Ensos
vice koncernchef Björn Hägglund och Bergvik Skog AB:s koncernchef
Torbjörn Larsson.

PRESSKONFERENS på svenska i GÄVLE, plats: Korsnäs, InfoCenter kl.11.00
svensk tid. Presskonferensen leds av Per Lindberg VD Korsnäs AB,
Uno Brinnen Skogsdirektör Korsnäs AB, Juhani Toivonen Ekonomichef
Bergvik
Skog AB, Lars-Erik Wigert, Regionchef, Stora Enso Skog Sverige

Industriförvaltnings AB Kinnevik grundades 1936 som ett investmentbolag.
Bolagets syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak
genom ökning av aktiernas värde. Verksamheten består i att långsiktigt
utveckla rörelsedrivande företag som till exempel jordbruksverksamhet
inom Mellersta Sveriges Lantbruks AB och skogs- och pappersverksamhet
inom Korsnäs AB samt förvalta en aktieportfölj bestående av långsiktiga
investeringar i ett mindre antal noterade bolag så som Tele2 AB, Modern
Times Group MTG AB, Millicom International Cellular S.A., Metro
International S.A., Transcom WorldWide S.A. and Invik & Co. AB. Kinnevik
söker att genom ett aktivt arbete verka inom företagens styrelser.

Kinneviks A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens A-lista.