Orsa kommun

Kort från au

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 11:01 CET

Samlad fastighetsförvaltning

En samlad fastighetsförvaltning av kommunens och Orsabostäders fastigheter har diskuterats ett tag. Vid au redogjordes för de ekonomiska och skattemässiga förutsättningarna för en hopslagning. Vid nästa au, den 23 februari ska verksamhetsfördelarna presenteras och diskuteras.

Skeers framtid

AU diskuterade framtiden för folkparken Skeer. Till nästa au, den 23 februari, ska ett förslag till beslut tas upp.

Stöd till Röda Kvarn

AU godkände en ansökan från IOGT-NTO om medfinansiering på 60 000 för att renovera värmeanläggningen på Röda Kvarn. Stödet är en förutsättning för att föreningen ska få bidrag från Boverket. Totalt uppgår kostnaden till ca 200 000, varav hälften tillskjuts från Boverket och 40 000 betalas av IOGT-NTO själva.

Nya taxor hos miljö och hälsa

KS au föreslår att miljö- och hälsoskyddskontoret får revidera taxan för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet och för prävning och tillsyn inom miljöbalkens område till 800:-/tim.


Tjåberget blir naturreservat

Ända sedan början av 90-talet har kommunen drivt frågan om reservatsbildning i Tjåbergsområdet. Nu ser det ut att bli verklighet. Naturvårdsverket var snabba att fatta beslut, men Länsstyrelsens markförhandlingar med berörda markägare har pågått sedan 1998. Nu är dock allt färdigberett och kommunstyrelsen au tillstyrker ny beslutet och tillsynsplanen för reservatet.

Skolköksutredningen

Den genomförda köksutredningen diskuterades an ks au, men först den 23 februari kommer det att föreligga ett förslag och fattas ett eventuellt beslut i ärendet.