Tjörns kommun

Kort från kommunfullmäktige

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 15:37 CET

Gjert Magnusson (s) valdes till kommunfullmäktiges ordförande. Förnyad kommunal borgen för Skärhamns IK och Stiftelsen Tjörns Ishall var ytterligare några av besluten detta sammanträde.
Val av fullmäktiges presidium


Vid denna första möte för nya kommunfullmäktige valdes var det flera platser som tillsattes.

Förutom ordförandeval i kommunfullmäktige valdes Berne Pettersson (kd) som förste vice ordförande och Birgitta Adolfsson (fp) som andre vice ordförande fram till 2010-10-31.

Val av valberedning
Nils Lackfors (s) valdes till ordförande och Tage Nilsson (ka) till vice ordförande.

Till ordinarie ledamöter valdes:
Reidun Lorentzon (kd)
Robert Johansson (mp)
Gösta Andersson (sb)
Mats Kristensson (c)
Emileo Cotroneo (v)
Hans Kristensson (fp)
Lars Öfverström (m)

Oförändrad skattesats
Kommunfullmäktiges beslutade att skattesatsen för 2007 skall vara oförändrad det vill säga 21,64 kr.

Förnyad borgen och amorteringsbefrielse
Både Skärhamns IK och Stiftelsen Tjörns ishall har behov av att förbättra sin likviditet och har ansökt om amorteringsbefrielser och ändrade borgensåtaganden.

Kommunfullmäktige beslutade bevilja Skärhamns IK borgen för 1.600 000 kr och amorteringsfrihet för åren 2006 och 2007.

Stiftelsen Tjörns Ishall beviljades en utökad borgen från 300.000 kr till totalt 2.200 000 kr samt amorteringsfrihet för 2007.

Ishallsstiftelsens förutsättning för borgensåtagandet och amorteringsfriheten är att stiftelsen påbörjar en 5 procentig amorteringsplan år 2008.