Karolinska Universitetssjukhuset

Kort liv och våldsam död bland dopingmissbrukare

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 13:22 CET

Två nya studier som har utförts vid Karolinska Universitetslaboratoriet, i samarbete med Rättsmedicinska enheten vid Uppsala universitet, har kartlagt en del av sambanden mellan anabola steroider, sjukdomar och dödsfall.
De kanske mest uppseendeväckande resultaten är att de undersökta dopingmissbrukarna hade 10-14 år kortare livslängd än en jämförelsegrupp av heroin- och amfetaminmissbrukare, samt att de i mycket stor utsträckning dött av mord eller självmord.
Detta rapporteras i Karolinska Universitetssjukhusets nyutkomna tematidning om laboratoriemedicin (www.karolinska.se/tematidning).

I den ena studien har 1463 personer följts upp som tidigare sökt hjälp på olika mottagningar, till exempel Maria Ungdom i Stockholm Av dem visade det sig att 248 personer testat positivt för anabola steroider. De som hade använt anabola steroider oftare sökt vård för missbruk, för psykiatrisk sjukdom och för hjärtbesvär. Dödsfallen var också något fler, jämfört med gruppen som hade ett negativt dopingtest.

I den andra undersökningen närstuderades 52 dödsfall där analyser visat att den avlidna missbrukat anabola steroider. Snittåldern för de 52 avlidna som missbrukat anabola steroider var 24 år. Den grupp av 63 avlidna heroin- och amfetaminmissbrukare som forskarna jämförde med, dog vid en medelålder av 34 år, respektive 40 år.
Orsaken till dödsfallen bland steroidmissbrukarna var också anmärkningsvärd. Trots att användande av anabola steroider har kopplatts till ökad risk för plötslig hjärtdöd, dog alla utom en till följd av skada eller förgiftning och en anmärkningsvärt hög andel (44%) av dessa var mord- eller självmordsoffer.

Det är känt att missbruk av anabola steroider kan leda till aggressivitet och depression. Studierna säger dock inget om orsak och verkan. Det kan vara så att de som dopat sig ofta lever i en kriminell miljö redan före dopingmissbrukets inledning, vilket skulle kunna förklara deras våldsamma död.För mer information:

Mats Garle, chef för Dopinglaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset,
073-688 05 53

Ingemar Thiblin, Uppsala Universitet, Rättsmedicinska enheten,
070-399 99 22

Klas Östman, presschef, Karolinska Universitetssjukhuset, 070-450 77 97