Stockholms Läns Landsting

Kort om beslut i landstingsfullmäktige 12/10 2004 (LSF)

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 18:00 CEST

Vid tisdagens sammanträde med fullmäktige i Stockholms läns landsting fattades bl a beslut om att anställningsstoppet ska hävas, om återremiss av borgensåtagande för bussinköp, samt att SL får sälja aktier i intressebolag.

Anställningsstoppet hävs
Landstinget häver omedelbart det generella anställningsstoppet. Fullmäktige uttalade också att stor restriktivitet ska tillämpas vid all nyrekrytering till landstinget.

Anställningsstoppet infördes med anledning av de ekonomiska besparingskraven som fanns med i budgeten för 2004. Avsikten var att underlätta arbetet med att minska antalet anställda och på så sätt reducera kostnaderna.

Antalet anställda som berörts av personalminskningarna har blivit betydligt mindre än vad som tidigare beräknades. Personalrörligheten mellan landstingets verksamheter har ökat, vilket har minskat behovet av uppsägningar. Samtidigt har den administrativa belastningen ökat på grund av dispenserna från anställningsstoppet.

Landstinget anser att det nu är rimligt att lyfta restriktionerna för nyanställningar för att göra det möjligt att tillsvidareanställa personal som har hamnat i vikariats- eller korttidsanställningar, men framhåller samtidigt att detta inte innebär en lättnad i kravet på ekonomisk återhållsamhet.

Återremiss för borgensåtagande
Landstingsfullmäktige återremitterade frågan om landstinget ska gå i borgen för finansieringen av bussar som kommer att behövas med anledning av försöket att införa trängselskatt i Stockholm. Oppositionen, som står bakom återremissen, anser att ärendet ska kompletteras med det ingångna avtalet mellan staten och SL. Oppositionen anser dessutom att det ska en juridisk utredning om det är lagligt att landstinget går i borgen för ett statligt försök med trängselavgifter. SL har hemställt om landstinget ska gå i borgen för finansieringen av 200 nya bussar.

SL säljer aktier i intressebolag
Fullmäktige godtog SL:s inriktning att sälja bolagets aktieinnehav i Flygbussarna Airport Coaches AB och i Stockholm Terminal AB, som driver Cityterminalen. SL äger 30 respektive 40 procent av aktierna i bolagen. SL konstaterar att man inte längre har några strategiska intressen i bolagen.

Kontaktperson: Anders Fridell Presschef