Stockholms Läns Landsting

Kort om beslut i landstingsfullmäktige, 13 februari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 13:55 CET

Frågan om ett nytt taxesystem för SL-trafiken fick inget avgörande vid landstingsfullmäktiges sammanträde på tisdagen. Efter en cirka tre timmar lång debatt återremitterades ärendet, som därmed kommer att tas upp på nytt av landstingsfullmäktige vid ett senare tillfälle.

De tre oppositionspartierna - socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet - röstade för återremissen. Styrelsen för Storstockholms lokaltrafik har föreslagit att det införs ett nytt zonbaserat taxesystem, och att det system med enhetstaxa som infördes av den tidigare majoriteten ska upphöra. Nu fick SL:s styrelse i uppdrag att återkomma till landstingsfullmäktige med ett nytt beslutsunderlag.

Landstingsfullmäktige hade även att ta ställning till ytterligare ett beslutsärende. Fullmäktige beslutade enhälligt att godkänna att Danderyds Sjukhus AB får ett omställningsbidrag för den rehabiliteringsmedicinska vården. Bidraget är knappt 9,5 miljoner kronor.