Stockholms Läns Landsting

Kort om beslut i landstingsstyrelsen, den 28 augusti 2007

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 08:58 CEST

Auktorisering av MVC och logopeder
Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting fattade vid sitt sammanträde på tisdagen beslut om hur landstinget ska fortsätta arbetet med auktorisering av vårdgivare. Tidigare har primärvårdsmottagningar inbjudits till att söka auktorisering. Nu inbjuds även mödravårdscentraler och logopedimottagningar. Om vårdgivare skickar in sina ansökningar före den 12 oktober 2007 kan avtalen träda i kraft den 1 januari 2008.I länet finns nu omkring 65 mödravårdscentraler (MVC) och i primärvården är runt 90 logopeder verksamma, varav 50 i landstingets regi.Mödravårdscentralerna ska, liksom nu, arbeta med förlossningsförberedande verksamhet, preventivmedelsrådgivning och gynekologiska hälsokontroller. Basprogrammet för gravida utökas med ytterligare barnmorskebesök och ersättningen för läkarbesök höjs så att MVC även ska kunna hantera mer komplicerade graviditeter.

Landstingsdirektören får i uppdrag att återkomma med förslag som innebär att mödravården från och med den 1 januari 2009 ska få ett ökat uppdrag även inom eftervården. Då införs även en förlossningspeng som ger en ersättning per förlossning, samtidigt som kliniker kan bli auktoriserade för förlossningsverksamhet.Samma villkor för alla logopeder
De landstingsanställda och de privata logopederna arbetar idag efter olika avtal, med olika uppdrag och med olika ersättningar. Från 2008 ska uppdrag och ersättning vara gemensamma och förhoppningen är att minska bristen på logopeder i primärvården.


Starropererade föreslås få betala multifokala linser
Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att patienter som opereras för grå starr och vill få multifokala linser insatta själva ska betala merkostnaden jämfört med standardlinser. Motiveringen är att operationer av synfel hos personer som använder glasögon inte betraktas som hälso- och sjukvård som landstinget betalar. En patient som i samband med en starroperation får standardlinser kan inte senare byta ut dessa mot multifokala linser. Med multifokala linser behövs i regel inte glasögon.Operationsförfarandet och kostnaden för själva ingreppet är desamma oavsett vilka linser som sätts in. Merkostnaden för multifokala linser är cirka 5 500 kronor per öga. Omkring 1 000 patienter per år beräknas kunna begära multifokala linser.