Stockholms Läns Landsting

Kort om beslut i landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige, 28 november 2006

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 15:09 CET

Landstingsstyrelsens förvaltning

PRESSMEDDELANDE
2006-11-28

Kort om beslut i landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige, 28 november 2006

Både landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting sammanträdde på tisdagen.

Landstingsstyrelsen godkände budgetförslaget
Landstingsstyrelsen ställer sig bakom den politiska majoritetens förslag till budget för 2007. Budgeten bygger på ett oförändrat skatteuttag, 12,27 kronor, under 2007. Verksamhetens kostnader beräknas till drygt 56 miljarder kronor, vilket är en ökning med 5,2 procent jämfört med budgeten för 2006. Landstingsstyrelsen räknar i sitt budgetförslaget med ett resultat på 513 miljoner kronor under 2007. Oppositionspartierna socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverade sig till förmån för sina egna budgetförslag. Landstingsfullmäktige kommer att behandla förslaget vid sitt sammanträde 12-13 december.

Oförändrad skatt 2007
Landstingsfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde senare under tisdagen landstingsskatten för år 2007 till 12,27 kronor. Den nya borgerliga majoriteten i landstinget har signalerat en skattesänkning 2008.

Ny politisk organisation
Landstingsfullmäktige fastställde även en ny politisk organisation för landstinget. Det inrättas fyra utskott under landstingsstyrelsen, samtidigt som det skapas en ny hälso- och sjukvårdsnämnd med tre geografiska styrelser under sig. De fyra nya utskotten under landstingsstyrelsen ska bereda styrelsens ärenden, men kan också genom delegation besluta i vissa frågor. Den nya hälso- och sjukvårdsnämnden får bland annat ansvar för att utbudet av hälso- och sjukvård svarar mot befolkningens behov, för finansieringen av hälso- och sjukvården samt för upphandling, avtal och överenskommelser med producenter av sjukvård. De geografiska sjukvårdsstyrelserna ska bland annat bereda landstingsgemensamma beställningar och avtal, samt följa upp sjukvården inom deras respektive områden. Med anledning av att den politiska organisationen nu förändras har landstingsstyrelsen fått i uppdrag att fastställa ett förslag till ny tjänstemannaorganisation. De tre oppositionspartierna reserverade sig.

Energiinvesteringar i Konserthuset
Fullmäktige har beviljat cirka 24 miljoner kronor för energiinvesteringar vid Stockholms Konserthus. Energiförbrukningen beräknas minska med 38 procent. Sedan 1992 står landstinget för det ekonomiska stödet till Stiftelsen Stockholms Konserthus. För 2006 finns 91 miljoner kronor avsatta i kultur- och utbildningsnämndens budget.

För mer information, kontakta:
Anders Fridell, presschef, 070-737 42 02