Stockholms Läns Landsting

Kort om beslut vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 april

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 17:08 CESTLandstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 11 april bland annat att AB Storstockholms Lokaltrafik, SL, bör avbolagiseras. Fullmäktige fastställde dessutom årsredovisningen för landstingskoncernen för år 2005 och en kostpolicy för landstinget. Ledamöterna beslutade även att landstinget ska inrätta ett kompetenscentrum för prehospital vård, vid Södersjukhuset.

SL avbolagiseras
Landstingsfullmäktige ställde sig bakom ett förslag från folkpartiet om att avbolagisera AB Storstockholms lokaltrafik, SL. Eftersom SL idag har en renodlad beställarroll, utan egen verksamhet i driften av kollektivtrafiken, finns det enligt motionärerna inte någon anledning att SL ska vara ett aktiebolag eftersom SL:s uppgifter istället kan skötas av en nämnd. Landstingsfullmäktige delar den åsikten och frågan blir nu föremål för en utredning, där alla konsekvenser ska bli belysta. Moderaterna reserverade sig till förmån för ett eget förslag.

Årsredovisningen fastställdes
Landstingsfullmäktige fastställde årsredovisningen för landstingskoncernen för 2005. Landstingets resultat blev 1 146 miljoner kronor. Det är en förbättring med 241 miljoner kronor jämfört med 2004. De främsta förklaringarna till det förbättrade resultatet är högre intäkter, lägre räntor på landstingets lån och god budgetdisciplin hos verksamheterna. Den samlade hälso- och sjukvården gav ett överskott på 152 miljoner kronor och SL redovisar ett resultat på 340 miljoner kronor.

Kompetenscentrum för prehospital vård
Ett kompetenscentrum för prehospital vård – det vill säga sjukvård på plats eller i ambulanser, akutbilar och liknande – ska inrättas vid Södersjukhuset den 1 juli 2006. En nyinrättad professur i akut omhändertagande ska knytas till verksamheten, som ska bedriva kompetensutveckling och fortbildning. Det ska samverka med Karolinska Institutet, vårdhögskolorna, sjukhusens akutmottagningar och närsjukvården. De borgerliga partierna reserverade sig.

Ny kostpolicy för landstinget
Landstingsfullmäktige fastställde ett förslag till kostpolicy för landstinget. Enligt kostpolicyn ska landstinget tillhandahålla hälsosamma och goda måltider som baseras på ekologiska framställningsmetoder samt energi- och resurshushållning i alla led. Ett mål är att fler varor ska vara rättvisemärkta. En handlingsplan har tagits fram för att stegvis genomföra kostpolicyn inom områdena patientmat, personalrestauranger och arbetsplatser samt friskvård, representation, kafeterior, kiosker och automater. Den borgerliga oppositionen reserverade sig.För ytterligare information, kontakta
Anders Fridell, presschef, Landstingsstyrelsens förvaltning, 08 - 737 42 02, 070 - 737 42 02