Stockholms Läns Landsting

Kort om beslut vid landstingsstyrelsens sammanträde 25/10 2005 (LSF)

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 17:14 CEST

Landstingsstyrelsen fattade vid sitt sammanträde den 15 oktober bland annat beslut om skattesatsen nästa år, och om en inventering av möjliga plusjobb innom landstinget. Dessutom presenterades en rapport om SL:s långsiktiga ekonomiska situation.


Oförändrad skattesats nästa år
Landstingsstyrelsen har fastställt nästa års skattesats. Den blir densamma 2006 som 2005, d v s 12,27. Landstingets budget för 2006 fastställs av landstingsfullmäktige i slutet av november. Moderaterna reserverade sig. Folkpartiet och kristdemokraterna deltog inte i beslutet.
Utredning om SL:s långsiktiga ekonomiska situation
Storstockholms Lokaltrafik, SL, har rimliga förutsättningar att klara en ekonomi i balans under de närmaste åren. Men i det längre perspektivet finns en rad osäkra faktorer, som till exempel behovet av reinvesteringar och långsiktigt underhåll. Det kan innebära att skattefinansieringsgraden måste höjas med ytterligare två till tre procentenheter under 2008 till 2010, eller att priset på månadskortet höjs med cirka 100 kronor under perioden.

Det framgår av en utredning som landstingsstyrelsen och SL har gjort rörande bolagets långsiktiga ekonomiska situation. Rapporten presenterades vid landstingsstyrelsens sammanträde på tisdagen. Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna lade ett gemensamt särskilt uttalande.

Satsning på plusjobb och utbildningsvikariat
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att inventera förvaltningar och bolag för att på bästa sätt ta tillvara möjligheterna med plusjobb och utbildningsvikariat. Plusjobb och utbildningsvikariat är arbetsmarknadssatsningar som syftar till att fler långtidsarbetslösa ska få jobb, samtidigt som kvaliteten i offentligt finansierad verksamhet höjs.

Plusjobben, som riktar sig till personer som varit arbetslösa i mer än två år, ska användas för kvalitetshöjande arbetsuppgifter som inte utförs idag. Arbetsgivarna får en ersättning för 100 procent av lönekostnaden, dock högst 1 000 kronor per dag under 24 månader. Utbildningsvikariat ska användas för att subventionera vikariatskostnader och utbildningskostnader när anställda beviljas utbildningar med lön. Vikarierna ersätter då de anställda medan de studerar. Moderaterna och folkpartiet lade ett gemensamt särskilt uttalande.