Stockholms Läns Landsting

Kort om landstingsfullmäktiges beslut den 14 mars

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 16:30 CET

Stockholms läns landsting har antagit ett nytt miljöprogram, som godkändes vid landstingsfullullmäktige vid mötet den 14 mars. Fullmäktige beslutade dessutom att det under våren ska införas elektroniska tjänstekort i landstinget, och att förvaltningar och bolag ska se positivt på ansökningar om partiell tjänstledighet för äldre anställda.

Nytt miljöprogram för landstinget
Landstingets förvaltningar och bolag ska under nästa år identifiera de kemikalier och kemiska produkter som kan vara skadliga, för hälsa och miljö för att sedan, till år 2011, sluta att köpa och använda dessa. Till dess ska också 25 procent av alla landstingets måltider vara baserade på ekologiskt framställda produkter. Det framgår av landstingets nya miljöprogram, Miljö Steg 5, 2007-2011, som nu har antagits av landstingsfullmäktige. Miljöprogrammet innehåller två nya målområden, kemikalier och produkter. Visionen är att landstingets kemikalieanvändning inte ska skapa några hälsoproblem eller miljöförstöring alls. Vidare ska varor, byggmaterial, livsmedel och förbrukningsartiklar vara resurssnåla och kretsloppsanpassade.

Lättare för äldre att få partiell tjänstledighet
Landstingets förvaltningar och bolag ska se positivt på ansökningar om partiell tjänstledighet för äldre arbetstagare. Det beslutade landstingsfullmäktige, med anledning av en motion från bland andra Margaretha Herthelius (fp).

Utökade insatser mot stressrelaterad ohälsa
Fullmäktige ställde sig dessutom bakom en motion från folkpartisten Birgitta Rydberg m fl, om utökade behandlingsinsatser av stressrelaterad ohälsa så att fler sjukskrivna kan återgå i arbete.

Elektroniska tjänstekort för 41 400 anställda
Under våren kommer 41 400 anställda i landstinget att få elektroniska tjänstekort. Kostnaden beräknas bli drygt 15 miljoner kronor. Korten kommer att kunna användas för att hämta information inom landstinget och vid informationsutbyte med organisationer utanför landstinget. Korten ska även kunna användas vid signering av dokument och in- och utpasseringar i lokaler. Den elektroniska tjänstelegitimationen, som är säkrare än vanliga lösenord, behövs när det nya gemensamma journalsystemet GVD tas i bruk.

Återremiss för skärgårdspolitiska programmet
Fullmäktige beslutade också, efter en debatt, att återremittera ett förslag till skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting. Ärendet återkommer till fullmäktige vid ett senare tillfälle.För ytterligare information, kontakta
Anders Fridell, presschef, 08-737 42 02