Adoptionscentrum

Korta handläggningstiden för svenska adoptioner!

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 14:20 CEST

Under flera år har Adoptionscentrum förespråkat att svenska barn, som inte kan växa upp med sina biologiska föräldrar, ska få större möjlighet att få en permanent familj. En viss ökning av svenska adoptioner har kunnat noteras under de senaste åren. Enligt Socialstyrelsens statistik har antalet yttranden över nationella adoptioner av barn 0-1 år ökat från 24 st 2008 till 37 st 2010. Även antalet yttranden om adoptioner av barn som placerats i familjehem i åldrarna 1-17 år har ökat, från 13 st 2008 till 29 st 2010.

Om man jämför siffrorna med det totala antalet barn, 9500 år 2009, som är föremål för insatser utanför hemmet från socialtjänstens sida, är förstås de låga siffrorna för nationella adoptioner mycket blygsamma, även om de ökat något.
Det fall som beskrivits i pressen de senaste dagarna, där ett barn först placerats för adoption vid födseln och sedan fått flytta tillbaka till den biologiska mamman efter åtta månader är ett tragiskt men tyvärr inget ovanligt fall. Även om man i ett enskilt fall inte har alla fakta, så känner man ändå djupt framförallt med barnet som på detta sätt utsätts för minst en svår tidig separation. Adoptionscentrum har genom åren haft kontakt med ett antal familjer som varit med om liknande upplevelser, med utdragna handläggningstider för svenska adoptioner som slutat med att adoptionen inte blir av.

Vi kan inte annat än undra över, om de långa handläggningstiderna som verkar ha blivit regel vid svenska nationella adoptioner, är till barnens bästa? Visst är det bra att mamman har möjlighet att ändra sig, men ur ett barnperspektiv kan det inte vara bra att under en så läng tid rota sig i en familj för att sedan få flytta. Sätts barnets intresse verkligen i centrum i detta sammanhang? All forskning visar på att barn som får en permanent familj har bättre förutsättningar att lyckas i livet.
Adoptionscentrum kräver att svenska nationella adoptioner får en snabbare handläggning, och att man öppnar för alternativ som innebär att man kan genomföra öppna adoptioner – ett numera vedertaget sätt i många västländer för att både ge barnet en permanent, ny familj och samtidigt bevara kontakten med den biologiska släkten. Det skulle ge fler utsatta svenska barn en bättre start i livet!