Naturskyddsföreningen

Korta ner avtalsperioden!

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 11:33 CET

De åtgärder som hittills har förhandlats fram kommer att leda fram till temperaturökningar på minst 3 grader. Det har FN själv konstaterat i ett hemligt dokument som Naturskyddsföreningen nu har läst.
– Det som ligger i förhandlingsbuden nu leder till extremt allvarliga konsekvenser för jordens fattiga. Därför är därför oerhört viktigt att korta ner avtalsperioden så att världens länder kan komma igen och teckna ett mycket ambitiöst avtal före 2017, Svante Axelsson generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

De åtgärder som hittills har förhandlats fram kommer att leda fram till temperaturökningar på minst 3 grader. Det har FN själv konstaterat i ett hemligt dokument som Naturskyddsföreningen nu har läst.
I de förhandlingar som nu pågår behandlas frågan om avtalstidens längd. EU har förordat 8 års tid medan t ex utvecklingsländerna har föreslagit 5 års avtalstid.

– Vad som än händer nu är det oerhört viktigt att korta avtalstiden när överenskommelsen nu ser ut att bli helt otillräckligt för att komma under två grader. Det är en av de viktiga punkterna att förhandla fram de timmar som är kvar, säger Svante Axelsson.

Nästa IPCC-rapport (FN:s klimatpanel av forskare) kommer 2014 och förväntas då redovisa de nya forskningsrön som redan idag finns tillängliga och som visar att klimatförändringarna går snabbare än den förra IPCC-rapporten slog fast.

– Det uppenbart att världens politiker ännu inte insett allvaret i de konsekvenser som klimatförändringarna leder till. De bud som hittills lagts från industriländerna är alldeles för låga och räknar man in potentiella kryphål är det risk för att utsläppsminskningarna äts upp helt och hållet, säger Svante Axelsson.

En annan central fråga i förhandlingarna idag är om det skall läggas in någon kontrollstation där man om kan omförhandla avtalet om förutsättningarna på ett dramatiskt sätt förändras.

– Det är oerhört viktigt att också lägga in möjligheter för omförhandlingar i avtalet med tanke på de nya forskningsrönen som överlag stärker den redan allvarliga problembilden. Reinfeldt har varit tydlig med att leveransen från Köpenhamn måste lägga en grund för att komma under två grader och eftersom förhandlingarna har gått mycket trögare än beräknat måste avtalet innehålla kontrollstation och kortare avtalstid, annars riskerar vi att i Köpenhamn ta ett beslut som innebär temperaturökningar om 3-4 grader och med miljontals döda som följd, säger Svante Axelsson.

Förhandlingarna går vidare i de två spåren som lades fast redan i Bali december 2007: det gamla Kyotoprotokollet och det som kallas klimatkonventionen där alla länder som inte skrivit under Kyotoprotokollet finns med, t.ex. USA, Kanada och utvecklingsländerna. Avgörande för u-länderna som samlats i förhandlingsgruppen G-77 är att i-länderna erkänner sitt ansvar för de historiska utsläppen och därför är beredda att stå för dessa.

– I-länderna har ätit förrätt, middag och efterrätt och uländerna kommer med till kaffet men när räkningen kommer kräver i-länderna plötsligt att de ska vara med och dela. Och den logiken är det som bl.a. EU och USA nu in i det sista driver, säger Svante Axelsson.

För frågor kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare 070-7282585
svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se
Emma Lindberg, klimathandläggare 070-5635411
emma.lindberg@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef 070-6554619
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00