Eskilstuna kommun

Kortare inflyttningstid ger fler platser på vård- och omsorgsboende

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 13:14 CEST

Vård- och omsorgsförvaltningen har under året arbetat med att effektivisera ut- och inflyttandeprocessen, de så kallade ledtiderna, inom vård- och omsorgsboende. Målet har varit att öka tillgängligheten av lägenheter med tanke på den kö som finns idag till våra boenden.

Resultatet vi kan se av satsningen är att tiden det tar från att en person flyttar ut tills någon annan får tillgång till lägenheterna sedan årsskiftet minskat från 28 till 14 dagar. På det sättet kan någon med behov av vård- och omsorgsboende snabbare flytta in. Beläggningsgraden på boendena ligger på 97 procent.

En snabbare utflyttning är alltid frivillig, men den som flyttar ut bohag inom fem dagar får sedan i somras ett erbjudande om att få flyttstädning av lägenheter bekostad av kommunen.

Målet 14 dagar för 2015 har uppnåtts, under 2016 är målet att minska tiden ytterligare fyra dagar till 10 dagar mellan ut- och inflytt.

För mer information, kontakta

Mikael Edlund (S), ordförande vård- och omsorgsnämnden, telefon 070-086 65 26

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.