Södersjukhuset AB

Kortare utredningstid för bröstcancer

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 14:08 CET

I början av februari öppnar Bröstcentrum Södersjukhuset och samlar mammografi, cytologi/patologi, onkologi och kirurgi på ett ställe. Tidigare var mottagningarna utspridda över sjukhuset. De kvinnor som behövde komma på återbesök efter en rutinmässig mammografiundersökning fick göra de olika undersökningarna vid olika tillfällen. Utredningarna kunde ta flera veckor. – Nu får patienterna alla undersökningar gjorda på samma gång. Vissa får diagnos samma dag och behöver inte gå i ovisshet, säger Ann Sundbom, överläkare och sektionschef för mammografienheten vid Södersjukhuset. Kortare utredningstid gör också att de kvinnor som får diagnosen cancer kan få behandling snabbare. Bröstcentrum Södersjukhuset finns i nybyggda och fräscha lokaler, all verksamhet äger rum ”under samma tak”. Lokaler för mammografi, kirurgi, onkologi och cytologi ligger i direkt anslutning till varandra. Därmed kan mottagningen erbjuda en väl sammanhållen vårdkedja för bröstsjukvård. Lokalerna har anpassats efter patientflödet. Bland annat har undersökningsrummen placerats så att patienterna direkt kan gå från en undersökning till en annan utan att behöva klä på och av sig emellan. Varje vecka kallas runt 1000 kvinnor till en rutinmässig mammografiundersökning på Södersjukhuset. Cirka 700 kommer till undersökningen. Av dessa kallas mellan 14 och 21 till återbesök och mellan 3 och 4 får diagnosen cancer. Den 6 mars inviger Södersjukhuset sitt nyöppnade Bröstcentrum. Med på invigningen är bland annat Amelia Adamo. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulrica Franzén, informationschef, Södersjukhuset, 08-616 10 76, 070-484 10 76 Ann Sundbom, överläkare och sektionschef för mammografienheten på Södersjukhuset, verksamhetsområde Bild, 08-616 35 13, 073-966 10 29 Södersjukhuset har Nordens största akutmottagning och är inriktad på vård och forskning inom folksjukdomar. Sachsska Barnsjukhuset ingår också med 16 000 barn årligen som får medicinsk hjälp. Sjukhuset har 3 800 medarbetare, 600 000 stockholmare i upptagningsområdet, 90 000 personer som besöker akuten varje år varav 40 000 läggs in. Varje år kommer 6 000 barn till världen på Södersjukhuset.