Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Kortare väntetider för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 13:17 CET

Jämfört med december månad har väntetiderna för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning minskat i 21 arbetslöshetskassor. Övriga arbetslöshetskassor har oförändrad väntetid. Detta har inneburit att hälften av de nya ersättningstagare som fick inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning i januari fick ersättningen inom sex veckor, vilket är två veckor kortare jämfört med förra månaden.

För utbetalning av grundbelopp från arbetslöshetsförsäkringen har mediantiden för väntan på ersättning inte förändrats sedan december och uppgår till 13 veckor. För de kassor där det finns möjligheter till jämförelser över tid, så har nio arbetslöshetskassor minskande väntetider, en har oförändrade och fyra ökande väntetider.
Väntetiderna för grundbelopp i Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa har minskat med sex veckor sedan december, medan väntetiderna i Alfakassan och Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa ökat med två veckor.


Till statistiken