Akademikernas a-kassa

Kortast väntetid på a-kassa hos Akademikernas

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 07:30 CET

Akademikernas a-kassa har den kortaste väntetiden från arbetslöshet till utbetalad ersättning. Det visar siffror från IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Mellan 4 till 8 veckors väntetid

När IAF har granskat hur lång tid det tar för en person att få ersättning från sin a-kassa visar statistiken att Akademikernas a-kassa tillsammans med en till a-kassa har den kortaste vänteti- den. Medianen för alla a-kassor är 6 veckor och hos Akademiker- nas a-kassa är väntetiden endast 4 veckor. De a-kassor som har längst väntetid har 8 veckor.

– Vi vet hur otroligt viktigt det är för den enskilde att snabbt få sina pengar. Det handlar förstås om privatekonomin men också om arbetssökandet. Vi vet att det är först när man har koll på sin ekonomiska situation som man kan lägga fullt fokus på att söka ett nytt jobb, säger Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas a-kassa.

Digitala tjänster snabbar upp handläggningen

Akademikernas a-kassa har arbetat med många olika delar för att skynda på hanteringen. Bland annat är det idag en självklar- het att den som ansöker om ersättning kan använda sig av elek- troniska formulär på hemsidan och ha direktkontakt med a-kas- san på Mina sidor. Akademikernas a-kassa har också varit med och tagit fram arbetsgivarintyg.nu – en elektronisk tjänst där alla arbetsgivare kan fylla i och direkt skicka in arbetsgivarintyget.

– Att korta ned väntetiderna handlar både om teknik och bemö- tande. Förutom att trimma systemen arbetar vi också mycket med hur vi som jobbar på Akademikernas kan hjälpa medlemmen så att vi snabbt får rätt underlag för att kunna fatta beslut. Vi hante- rar stora summor pengar och har direktkontakt med de arbetslösa – vårt arbete med att effektivisera påverkar både samhällsekono- min och arbetsmarknaden, säger Annika Stenberg. 

Akademikernas a-kassa är a-kassan för alla akademiker. Hela arbetslivet.
Vi är Sveriges största a-kassa med 686 000 medlemmar. I dag har vi en arbetslöshet på 1,1 procent. Att vara medlem hos oss kostar 100 kronor i månaden.