Europaparlamentet

Korten på bordet om framtidens telekom

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 09:29 CEST

Det ska bli enklare att byta mobilabonnemang, konsumenternas rättigheter ska stärkas och användningen av radio spektrum ska moderniseras. Det är en del av innehållet i det så kallade telekom-paketet som ledamöterna debatterade idag.

I dagens debatt redogjorde Europaparlamentets fyra föredragande och de politiska grupperna för sina positioner inför omröstningen om telekompaketet. Omröstningen äger rum under nästa plenarsammanträde, den 22-25 september 2008.

Catherine TRAUTMANN (PSE, FR) är föredragande för betänkandet om elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Hon framhöll att sektorn står för 3 procent av den samlade BNI inom EU. Trautmann konstaterade att hon har försökt vinna förtroende hos alla i telekom-sektorn och skapa ett "eko-system" för elektronisk kommunikation. Trautmann hoppas att förslaget ska stimulera industri och innovation samt skapa nya jobb genom ökad konkurrens och investeringar i fiberoptik.

Pilar DEL CASTILLO VERA (EPP-ED, ES) är föredragande för betänkandet om en myndighet för marknaden för elektronisk kommunikation. Istället för en ny myndighet förespråkar hon ett organ, BERT (Body of European Regulators for Telecom).

- Vårt förslag bygger på delat ansvar och på delad finansiering, underströk Del Castillo Vera.

Patrizia TOIA (ALDE, IT) har tittat närmare på den digitala utdelningen och varnar i sitt initiativbetänkande för att ägna sig åt fragmenterad nationell politik när det gäller hanteringen av det spektrum. Hon underströk i debatten att ett fritt spektrum medför stora möjligheter och att Europa måste bevara konkurrensen gentemot USA och Japan.

- Men, det finns också en social dimension, ansåg hon. Människor som bor i randområden och mindre gynnade grupper måste få tillgång till nästa generations nätverk.

Malcolm HARBOUR (EPP-ED, GB) är föredragande för betänkandet om att stärka och förbättra rättigheterna för konsumenter som använder sig av elektronisk kommunikation. Han lyfte fram konsumentnyttan:

- Konsumenterna ska vara välinformerade om priser, vad olika tjänster innebär och hur långa kontrakten är, sade han.

Han gladde sig över att det blir möjligt att byta telefonnummer snabbt, på en dag.

Harbour sade också att konsumenterna ska ha rätt till information om potentiella överträdelser mot upphovsrätten, såsom exempelvis piratkopierade läkemedel.

Svenska inlägg i debatten

Gunnar HÖKMARK (EPP-ED), som är ansvarig för ett yttrande från utskottet för ekonomi och valutafrågor, underströk vikten av nya innovationer och tjänster.

- Europas förmåga att vara ledande på telekomområdet är beroende av vår förmåga att vara öppen för nya innovationer och nya tjänster och från det perspektivet är det farligt att försvara gamla strukturer och gamla aktörer, sade han.

Eva-Britt Svensson, som talade för GUE/NGL-gruppen, kritiserade förslaget om ny europeisk telekommyndighet

- Det blir dyrare, krångligare och det är fullständigt onödigt att inrätta ytterligare en europeisk myndighet, ansåg hon.

Svensson poängterade också att större vikt måste läggas vid geografiska skillnader och olika infrastruktur när det gäller elektroniska tjänster.

- Större tydlighet måste finnas i att tillgången för konsumenterna måste vara lika så att inte fler klyftor byggs in än vad som redan finns i våra samhällen, sade hon.

Nils Lundgren, som talade för IND/DEM-gruppen, konstaterade att telekom-paketet handlar om förbättrad konkurrens och stärkt integritetsskydd, men också om centralisering och byråkratisering.

Lundgren var kritisk till att det spektrum som frigörs genom digitalisering ska fördelas enligt EU-regler. Han var också kritisk mot kommissionens förslag om en ny Europeisk myndighet för elektronisk kommunikation.

- Frigjort spektrum ska fördelas av medlemsländerna och den naturliga lösningen är att utveckla de organ för Europeiska tillsynsmyndigheter på telekommunikationsområdet som redan finns, sade han.

Föredragande: Patrizia TOIA (ALDE, IT), Catherine Trautmann (PSE, FR), Pilar DEL CASTILLO VERA (EPP-ED, ES) och Malcolm HARBOUR (EPP-ED, GB)

Betänkanden: A6-0305/2008, A6-0321/2008, A6-0316/2008 och A6-0318/2008 Beslutsförfarande: Initiativbetänkande och Medbeslutande - 1:a behandlingen (***I)

Debatt: 2.9.2008

Omröstning: September-

Kontakt:

Anna Bäckman

Redaktion & Information

E-mail : press-sv@europarl.europa.eu

Tfn: (+32) 2 283 40 18