Fältbiologerna

Kortsiktigheten är total i regeringsbeslutet om Tärnaby

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 12:30 CEST

Fältbiologerna är mycket upprörda efter att Näringsdepartementet idag presenterat regeringens beslut om avvägningen mellan de båda riksintressena rennäring respektive mineral där det kanadensiska bolaget Nickel Mountain vill öppna en nickelgruva i Rönnbäcken, Tärnaby. Vi är långt ifrån imponerade av regeringens förmåga att tänka långsiktigt.

I Regeringskansliets pressmeddelande tidigare idag kunde vi läsa att regeringen nu tillåter bearbetningskoncession och möjliggör ytterligare steg för att en nickelgruva ska kunna öppnas i Rönnbäcken, Tärnaby. I avvägningen mellan de båda riksintressena har regeringen återigen prioriterat det kortsiktiga exploateringsintresset framför andra mer långsiktiga intressen.

I regeringskansliets pressmeddelande framhävs det positiva i att gruvan kan ge 500 jobb i 27 år. Fältbiologerna har inget emot att nya jobb skapas, men med tanke på de stora negativa konsekvenser gruvan för med sig är 27 år ett väldigt kort tidsperspektiv.

- Den genomsnittliga medlemmen i Fältbiologerna är 17 år, vilket betyder att den är 44 år när gruvan tas ur bruk. Vi kommer alltså att behöva leva med konsekvenserna av nickelgruvan när bolaget stuckit och jobben försvunnit, säger Salomon Abresparr, ordförande i Fältbiologerna. Vi är långt ifrån imponerade av regeringens förmåga att tänka långsiktigt.

-  Om 27 år har det kanadensiska bolaget tagit vad de vill ha och lämnat efter sig ett hål stort som Stockholms innerstad. 0,5 promille av vinsten från nicklet har kommit samhället till del. Vad som kommer hända med Umeälven, Umeås dricksvatten, det planerade naturreservatet, de fantastiska fjällen, skidmetropolen Tärnaby och rennäringen i området verkar inte regeringen bry sig om. Kortsiktigheten är total! fortsätter Salomon Abresparr.

Nickelgruvan i Tärnaby planeras i ett område som är på väg att bli naturreservat och som är riksintresse för rennäringen. Området är stort som hela Umeå eller som Stockholms innerstad. Delar av nickelfyndigheten ligger även under vatten, i Umeälven, och risken att föroreningarna från gruvan förs vidare nedströms är därför större. Umeälven är dricksvattentäkt för samhällena nedströms inklusive Umeå. Gruvan har av kritiker även bedömts vara ett hot mot dragningskraften till den internationella skidmetropolen Tärnaby inte långt från där gruvan planeras.

-  Vi vill att regeringen tar initiativ till en ändring av minerallagen och en omskrivning av mineralstrategin, så att mer långsiktiga perspektiv lyfts fram i avvägningen som idag ensidigt gynnar gruvindustrin, säger Salomon Abresparr.

Kontakt:
Salomon Abresparr, ordförande i Fältbiologerna
070-8142082


Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.