Kristdemokraterna, KD

Kortslutning i energipolitiken

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 21:00 CEST

- En kortslutning av sällan skådat slag har idag drabbat den svenska energipolitiken. Att betala dyra pengar för att stänga väl fungerande svensk elproduktion i förtid och samtidigt lägga ytterligare stora summor pengar på att dra en kabel till Finland för att importera finsk kärnkraftsel saknar allt sans och förnuft.

Det sa Göran Hägglund, Kristdemokraternas partiledare, på måndagen i en kommentar till att energiförhandlingarna brutit samman och regeringen bestämt sig för att gå fram med en tvångslagstiftning.

- Efter energiförhandlingarnas sammanbrott fanns en unik möjlighet att trygga den svenska elförsörjningen både på kort och lång sikt. På kort sikt genom att inte i förtid avveckla en väl fungerande kärnkraft. Och på lång sikt genom att arbeta vidare med energieffektivisering och utveckling av alternativa energikällor.

- Istället väljer nu regeringen att fortsätta på den energipolitiska kortslutningens väg och stänga svenska kärnkraftverk för att istället importera kol- och oljekraft från Tyskland, Danmark och Polen och kärnkraft från nybyggda kärnkraftverk i Finland.

- Regeringen tar inte sitt ansvar för att se till att vi själva kan försörja oss med den el vi behöver. Problemen blir särskilt bekymmersamma i södra Sverige med tanke på den begränsade överföringskapacitet som finns mellan de norra och södra delarna av landet.

Författare
Göran Hägglund