E.ON Sverige AB

Kortstopp avslutat på O2

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 09:22 CET

Under det planerade kortstoppet på Oskarshamn 2 har restpunkter i den nya generatoranläggningen tagits omhand. Samtidigt har styrstavarnas instrumentering kontrollerats.

Under kortstoppet som varat en dryg vecka har de planerade arbetena i anläggningens turbindel, främst generatorn utförts. I lyftoljesystemet, som medger att turbinaxeln kan rotera på bästa sätt, har nya pumpar installerats och avprovats. I anläggningens reaktordel har styrstavarna, som reglerar effekten, setts över vad gäller funktionen på deras instrumentering.

På Oskarshamn 1 pågår arbeten för att införa extra elkraftsmatningar för säkerhetssystemen. Oskarshamn 3 producerar elektricitet med full effekt.

Ytterligare information lämnas av:
Bengt Anderot
Anläggningschef O2
Tel: 0491 – 78 65 25

Utsänt av:
Kommunikation & Samhällskontakt
Tel: 0491 – 78 75 50