E.ON Sverige AB

Kortstopp på Oskarshamn 3

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 11:44 CEST

Under gårdagen uppstod ett fel i en styrventil till en av huvudångledningarnas yttre skalventiler (se bifogad illustration) vilket ledde till att skalventilen stängde. Resultatet av det var att effekten reducerades då en av huvudångledningarna inte kunde föra ånga till turbinen.

Felet kommer att åtgärdas under dagen idag vilket innebär att Oskarshamn 3 kommer att gå från nät under förmiddagen. Anläggningen väntas åter tas i drift under natten mot lördag. Under stoppet kommer vissa andra åtgärder i anläggningen att göras. Vid uppgång kommer ventilprover att utföras. Löpande information finns på den nordiska elbörsens hemsida, nordpool.com.

O1 levererar för närvarande maximalt och O2 är i revision.


Ytterligare information lämnas av: Utsänt av:
Carl-Johan Kemgren
Anläggningschef O3 Kommunikation & Samhällskontakt
Tel: 0491 – 78 66 03 Tel: 0491 – 78 75 50


OKG Aktiebolag är ett dotterbolag i E.ON Sverige. Företagets verksamhet är koncentrerad till Simpevarp, tre mil norr om Oskarshamn. Med cirka 900 medarbetare driver och utvecklar OKG tre kärnkraftsreaktorer med en sammanlagd effekt på 2 300 MW. Under 2006 levererades 15,7 miljarder kilowattimmar till den nordiska elmarknaden. Företaget svarar kontinuerligt för en dryg tiondel av Sveriges elförsörjning och omsätter årligen ungefär 3 miljarder kronor. OKG är miljöcertifierat enligt ISO 14001.