Utbildningsdepartementet

Korttidsstudiestödet förstärks med 25 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:27 CEST

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2004 att korttidsstudiestödet förstärks med 25 miljoner kronor från 2004.

Syftet med bidraget för korttidsstudier, det vill säga studier av mindre omfattning, är att via uppsökande verksamhet öka rekryteringen av kortutbildade samt skapa intresse och förutsättningar för människor med kort utbildning att skaffa sig en längre kompetenshöjande utbildning.

Hanteringen av korttidsstudiestödet sköts av LO, TCO och Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus). Genom att hanteringen av bidraget har kommit närmare målgruppen, har rekryteringen till korttidsstudier förbättrats avsevärt.

Eftersom resurserna inte räcker till alla som vill bedriva korttidsstudier kommer regeringen under 2004 att avsätta nya medel motsvarande 25 miljoner kronor för att fler skall kunna erbjudas bidrag vid korttidsstudier. I resursförstärkningen ingår en ökning av resurserna för administration motsvarande 1,2 miljoner kronor för att stärka LO:s, TCO:s och Sisus förutsättningar att hantera den utökade verksamheten.

Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56

David Samuelsson
Planeringschef
08-405 18 23

Helene Lindstrand
Politiskt sakkunnig
08-405 36 26