Västerbottens museum

Korvkrig på museum i vår

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2016 08:59 CET

”Det verkar ju som att det ska vara långt mellan korven och kulturen. Men korven går ju först egentligen, kulturen går nog i andra hand!”

Orden uttalades i Västerbottensnytt av korvförsäljare Helmer Holm just innan kulturhuvudstadsinvigningen år 2014. Efter en del bråk hade Helmer just fått besked om att hans blå korvvagn skulle få stanna kvar i centrala Umeå under festligheterna. Men när 2014 års strålkastarljus riktades mot Rådhustorget i centrala Umeå ville kommunen ändå städa bort honom och de andra matvagnarna.

Det är bland annat om denna kamp om det offentliga rummet som Johannes Samuelssons konst handlar. Johannes och hans vänner ger nu sina bilder av korvkriget och andra händelser som har utspelat sig i Umeå, i en utställning som öppnar på Västerbottens museum 12 februari.

”Jag vill att alla ska förstå att vi inte är här bara för att tigga, och att vi har användbara kunskaper som kanske inte alla här har. Det är lätt att bara säga ”den här gypsy bara tigger”, men vi är inte gypsy, vi är romer och vi har tagit med oss våra yrken hit.”

I utställningens del Antons skrotkaminer för utomhusbruk bygger plåtslagaren Anton Ciurar och hans son Anton Clopotar skrotkaminer samtidigt som Johannes Samuelsson fotograferar. För många av de romska EU-migranter, inklusive Anton Ciurar, som bodde på Klockarbäcken i Umeå under vintern 2015/16 var Antons kaminer den enda värmekällan. Kaminerna ställs nu ut som konstobjekt tillsammans med Johannes fotografier.

Poeten Linn Hansén och Johannes Samuelsson har under många år skrivit och framfört så kallad dialogdikt. I sitt skrivande sammanför de autentiska och påhittade samtal från medborgardialoger från rivningen av Apberget i Umeå, Region Västerbottens olika sammankomster och det stundande 400 års jubiléet av Göteborg. De kommenterar och bearbetar ”den mängd meningslösa dialoger som medborgare ofta hamnar i”, som de själva uttrycker det. En av deras dialoger finns med i utställningen, i ljudverket Visionärerna.

Suzanne Steneberg är konstantikvarie på Västerbottens museum och ser fram emot utställningen som öppnar i februari.

– Det här ett bra exempel på när samtidskonsten är en del av samhällsdebatten. Stadsomvandlingen är högst aktuell i Umeå och engagerar många. Därför är det extra roligt med en lokalt förankrad konstnär som tar sig an dessa frågor. Men man ska också vara medveten om att liknande processer sker över hela världen och att det även finns kopplingar till andra platser i utställningen. I anslutning till utställningen har vi också kopplat en rad intressanta program.

OM JOHANNES:

Johannes Samuelsson är konstnär, fotograf och lärare verksam i Umeå och Göteborg. Han är född och uppvuxen i Umeå och är utbildad vid Högskolan for fotografi i Göteborg. Han är anställd som adjunkt vid Umeå Arkitekthögskola där han undervisar på master nivå. Med dokumentära, essäistiska och journalistiska förhållningssätt arbetar han med fotografi och text. Samuelsson har erhållit Göteborg Stads kulturpris, Region Västerbottens stora bildkonststipendium, Ricklundstipendiet och nyligen Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium.

UTSTÄLLNINGENS TITEL:

Johannes med vänner – Johannes Samuelsson, Helmer Holm, Anton Ciurar, Anton Clopotar, Linn Hansén och Visionärerna.

UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR:

12 februari–1 maj 2017. Vernissage 12 februari kl 14.00.

PRESSVISNING:

8 februari kl 10.00

KONTAKT:

Johannes Samuelsson, konstnär, 070-6452797, samuelssonjohannes@hotmail.com

Suzanne Steneberg, konstantikvarie Västerbottens museum, 070-396 51 34, suzanne.steneberg@vbm.se

Västerbottens museum samlar, vårdar och visar delar av Västerbottens breda kulturarv. Våra profilområden är dokumentärfoto med unika bildsamlingar av Sune Jonsson och Bertil Ekholtz m fl, samt berättande – vi uppmuntrar och inspirerar att traditionen med muntligt berättande ska leva vidare. Museet finns i Umeå och här avlöser aktuella utställningar varandra. Här finns också världens äldsta skida!