Götene kommun

Kost och Lokalvård

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 13:57 CET

Fr o m 1 januari 2007 har Götene och Skara en gemensam kost och lokalvårdsorganisatio
Fr o m 1 januari 2007 har Götene och Skara en gemensam kost och lokalvårdsorganisation. Denna nya organisation ingår i serviceförvaltningen, Skara kommun.

Kostverksamheten ansvarar för större delen av den mat som tillagas och serveras i kommunernas olika verksamheter. Lokalvårdsverksamheten hanterar så gott som all intern lokalvård i de båda kommunerna.
Fr o m 1 januari 2007 har Götene och Skara en gemensam kost och lokalvårdsorganisatio

Tillsammans producerar och distribuerar vi goda och näringsriktiga måltider samt utför lokalvård efter socialstyrelsens allmänna råd. Enheterna har totalt ca 200 medarbetare. Kommunerna har 15 st. produktionskök som levererar mat till 27 st. mottagningskök och lokalytan som städas är 150 000 kvm.

Kvalitén ska vara hög med vällagade måltider till våra barn och ungdomar samt energianpassad kost till våra boende inom äldreomsorgen. Städningen är bra för innemiljön, allergiförebyggande och bevarar fastigheternas värde. Arbetet sker med miljöanpassade rengöringsmedel, redskap och metoder. Medarbetarna är välinformerade och utbildade. Helheten av vår service ger bättre livskvalité och hälsa.

Med ett genomtänkt kvalitetsarbete ska vi uppfylla kundernas förväntan på de tjänster och leveranser vi åtar oss.

Vart vänder man sig? Vill man veta mer om maten vid kommunens anläggningar går det bra att kontakta enhetschef
Kristina Fahlgren-Palm, tfn: 0511-32 782, e-post: Kristina.Palm@skara.se

Vill man veta mer om lokalvården vid kommunens anläggningar går det bra att kontakta enhetschef
Rickard Emteborg, tfn: 0511-32 225, e-post: Rickard.Emteborg@skara.se