Kost och Näring

Kostcheferna uppgivna inför de nya rekommendationerna för förskola och skola

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 13:45 CET

Kostchefernas riksorganisation Kost och Närings ordförande Karin Lidén känner uppgivenhet inför de rekommendationer för skola och förskola som presenterades förra veckan:– Det finns inte en chans att leva upp till dem! Med de förutsättningar vi har idag, kommer vi aldrig att kunna genomföra rekommendationerna.– Krympande resurser under de senaste 10-15 åren gör att vi inte längre kan säkerställa kvalitetskraven på näringsvärden och livsmedelshygien i våra kök.

Miljön i många skolrestauranger är under all kritik. Buller och stök gör att många elever inte ens går till skolrestaurangen. Lunchen äts alldeles för tidigt på dagen och tillagningen sker ofta centralt med långa transporter som följd.– Nu är det nog! Skolmaten måste tas på allvar och prioriteras som den folkhälsofråga den är! Det är här vi bygger hälsan hos vårt lands framtid och frågan måste tas på större allvar.– Skolmaten har väldigt låg status i kommunerna. Ofta känns det som om allt annat är så mycket viktigare. Är verkligen avlopp, vägar, idrott och IT-frågor viktigare än att ge våra barn en bra start i livet?– Vi efterfrågar centrala kvalitetsriktlinjer, inte bara för innehållet utan även för organisationsformen, ansvarsfrågan och inte minst livsmedelshygienaspekten.Föreningen reagerar över att dagens budgetgodtycke gör att skillnaderna mellan enheter i samma kommun kan vara mycket stora vad gäller hur matmiljön utformas, vad varje måltid får kosta och vilka kompetenskrav det ställs på måltidspersonalen. Detta gäller såväl skolmåltider, som mat i äldreboenden.Kost & Näring förbereder en undersökning som syftar till att lyfta fram orättvisorna inom skol- respektive äldremat. Resultatet förväntas ligga klart våren 2007 och skall använ­das för att skapa uppmärksamhet kring skillnaderna i förutsättningar inom olika områ­den i några utvalda kommuner.

_____________________________________________________________________

För mer information:
Karin Lidén, ordförande Kost & Näring, 070-553 48 44

www.kostochnaring.sewww.kostekonomi.se


Kost och Näring är en branschförening inom Ledarna. Den bildades 1921 och har idag drygt 1000 medlemmar. Föreningen vänder sig till kostekonomer och dietister samt andra med utbildning inom kost och nutrition. De flesta medlemmarna arbetar i ledande befattningar i måltidsverksamhet i offentlig eller privat regi, men kostrådgivning och nutritionsbehandling är också vanliga arbetsuppgifter.